четвртак, 21. октобар 2010.

Питања и одговори са коментарима

ПРАВИЛО 1 - Терен за игру

1. Ако се пречка сломи у току утакмице званичног такмичења a нема могућности да се поправи или замени, треба ли прекинути утакмицу?

Да. Пречка је део врата и увек мора бити на месту.

(Правило 1 - Врата и Водич за судије - Врата).

2. Да ли је дозвољено обележавање терена испрекиданим линијама?

Не.   

(Водич за судије: Правило 1 - Обележавање терена).

3. Вратар или други играч својим стопалом црта недозвољене знаке на терену за игру. Шта ће судија предузети?

Ако судија ово примети пре почетка утакмице, опоменуће играча због неспортског понашања.
Ако судија ово примети за време игре опоменуће играча због неспортског понашања у првом прекиду игре.

(Водич за судије: Обележавање терена).

4. Могу ли додатне линије које нису предвиђене Правилом 1 бити обележене на терену за игру?

Не. Само линије предвиђене Правилом 1 могу бити обележене на терену за игру.

(Водич за судије: Обележавање терена).

5. Приликом извођења ударца из угла могу ли се одбрамени играчи налазити ближе од обележених знакова који се налазе ван терена за игру под правим углом на уздужну и попречну линију на 9,15 метара од угаоног
лука?

Не. Ова обележја су факултативна и служе да помогну судији. Сви играчи одбрамбеног тима морају бити најмање на 9,15 метара (10 јарди) од угаоног лука док лопта не буде у игри.

(Коментар: Одговор Међународног Борда - допуна тумачењима Правила игре).

6. Да ли је употреба мрежа на вратима обавезна?

Не. Њихова употреба се препоручује кад год је то могуће и може бити захтевана правилима такмичења. (Одлука ФСС: У Србији мрежа је обавезна на свим првенственим и куп утакмицама).

(Коментар: Одговор Међународног Борда - допуна тумачењима Правила игре).

7.  Да ли је дозвољено постављање рекламних порука око терена за игру?

Да. Комерцијално рекламирање мора се налазити најмање на један метар од линија које ограничавају терен за игру.

(Водич за судије: Рекламирање у комерцијалне сврхе).

8. Да ли је дозвољено постављање покретних рекламних порука на терену за игру?

Да, под условом да се изнесу са терена за игру пре почетка утакмице и пре почетка другог полувремена уколико су ту враћене у паузи између првог и другог полувремена.

(Водич за судије: Рекламирање у комерцијалне сврхе).


ПРАВИЛО 2 – Лопта

1. Могу ли додатне лопте бити постављене око терена за игру и коришћене у току игре?

Да. Под условом да одговарају Правилу 2 a њихова употреба под контролом судије.

(Водич за судије: Додатне лопте).

2. Да ли се лопта сматра предметом када се користи за ударање противника?

Да.

(Водич за судије, Правило 12, Прекршаји бацање предмета или лопте. Али овај пример не треба мешати са убацивањем лопте са уздужне линије. Види водич за судије, Правило 15, Процедура - Прекршаји).

3. У току утакмице још једна лопта уђе у терен за игру. Треба ли судијa одмах да прекине игру ?

Додатну лопту треба сматрати као страно тело и судија ће игру зауставити ако додатна лопта утиче на игру. Игра ће се наставити спуштањем лопте на месту где се налазила у тренутку прекида. (Види Правило 8 -Процедура).

У сваком случају судија ће учинити да се сувишна лопта што пре уклони.

(Водич за судије: Вишак лопти на терену за игру).

4. Ако лопта у току игре удари у стуб врата или пречку, па прсне и нађе се у мрежи, како ће судија поступити?

Досудиће погодак, осим ако је то био индиректан ударац у ком случају ће се досудити ударац са врата ако је последњи лоптом играо играч нападајуће стране a ударац из угла ако је последњи лоптом играо играч бранеће стране.

(Коментар: Принципијелан став Борда дат у Питањима и одговорима - предност страни која напада).


5. Какав је поступак када се лопта за време игре нађе ван игралишта (стадиона)?

Игра се наставља другом лоптом коју је судија, пре почетка утакмице, прегледао и утврдио да испуњава услове прописане Правилом 2. Том лоптом се игра, све док она не постане неисправна или се нађе ван играли-шта (стадиона).

(Водич за судије: Додатне лопте. Коментар: друга лопта испуњава услове за целу утакмицу a не само за неки део игре).

6. Како ће поступити судија ако се за време игре, на терен за игру убаци још једна лопта?

Судија ће, уколико друга лопта утиче на игру (убачена је у близину лопте са којом се игра и сл.), дати знак за прекид игре, наредити да се убачена лопта одстрани са терена за игру и утакмицу наставити спуштањем лопте из руке на месту где се затекла када је игра прекинута (види Правило 8 - Процедура спуштања лопте).
Ако друга лопта није убачена у близину места где се развија игра и не утиче на игру, пa је неки играч упути тамо где омета игру, судија ће дати знак за прекид игре, опоменути играча који је одиграо ту лопту (жути картон), наредити да се друга лопта одстрани са терена за игру и утакмицу наставити индиректним слободним ударцем у корист противника са места где је учињен прекршај неспортског понашања (види Правило 13 - Извођење слободног ударца).

(Водич за судије: Правило 2: Вишак лопти на терену и Правило 12: Опомене због неспортског понашања).

ПРАВИЛО 3 – Број играча

1. Играч случајно пређе једну од граничних линија терена за игру. Да ли се сматра да је напустио терен за игру без дозволе судије?

Не.

(Правило 12 у делу Прекршаји који се кажњавају опоменом прописује да се кажњава само играч који "намерно напусти терен за игру без судијине дозволе". Коментар: играчу који случајно падне или пређе преко уздужне или попречне линије не треба дозвола судије ако се у току те акције враћа у терен за игру).

2. Играч у поседу лопте пређе преко уздужне или попречне линије без лопте, са намером да надмудри противника. Шта ће предузети судија?

Игра тече даље. Излазак ван терена за игру може се сматрати као део кретања играча, али играчи по општем правилу треба да остану у терену за игру.

(Коментар: исто као у питању под 1).

3. Када заменик постаје играч?

Одмах пошто уђе у терен за игру у складу са процедуром замене.

(Коментар: од тог тренутка заменик је постао играч, a замењени играч је престао да буде играч. Oвo је одлучујуће код евентуалног искључења које се догоди код замене играча. Ако је искључен играч - нема замене, a ако је искључен заменик - нова замена се може извршитисамо са уписаним замеником).

4. Ако je, пре почетка утакмице неког такмичења, играч замењен уписаним замеником a да судија није обавештен o томе, може ли овом заменику бити дозвољено да настави да учествује у игри?

Да, али ће играч бити опоменут због неспортског понашања. Судија примењује правило предности или прекида игру. Ако је прекинуо игру због изрицања опомене, наставиће је индиректним слободним ударцем на месту где се лопта налазила у тренутку прекида игре (види Правило 13 - Извођење слободних удараца).

(Коментар: иако је дозвољена замена пре почетка утакмице, овде постоји прекршај јер свака замена мора бити пријављена судији, што није учињено, па се кажњава по Правилу 3 - Прекршаји/казне).
5. Заменик који не учествује у игри, утрчи у терен за игру и грубо удари противничког играча. Како ће реаговати судија?

Судија ће прекинути игру, искључити заменика због насилног понашања, показати му црвени картон a игру наставити индиректним слободним ударцем на месту где се лопта налазила у тренутку прекида игре у корист противничког тима (види Правило 13 - Извођење слободног ударца).

(Коментар: заменику се изриче дисциплинска казна према тежини прекршаја, a техничка казна индиректан слободан ударац без обзира на тежину прекршаја. Правило 3 - Прекршаји/казне и Правило 12 - Прекршаји који се кажњавају опоменом и искључењем).

6. Играч који треба да буде замењен одбије да напусти терен за игру. Како ће поступити судија?

Наставиће игру, јер то не спада у његово овлашћење.

(Коментар: Види Права и дужности судије у Правилу 5)

7. Судија је дозволио заменику који није био пријављен као такав да уђе у терен за игру, после чега тај играч постигне погодак. Како ће реаговати судија?

7.1.      Ако уочи своју грешку пре него што је игра настављена:

Погодак се не признаје. Захтеваће да играч напусти терен за игру. Играч који је замењен може се вратити на терен или бити замењен другим уписаним замеником. Игру ће наставити спуштањем лопте на линији простора врата паралелној линији у вратима на најближем месту где је лопта ушла у врата.

(Коментар: Погодак не важи - постигао га је заменик. Опомене заменику нема - судија му је одобрио да уђе у игру. Наставак игре - спуштање лопте, прекршај откривен после постигнутог поготка када лопта није у игри).

7.2. Ако уочи своју грешку у току утакмице пошто је утакмица настављена:

Погодак се признаје. Захтеваће да играч напусти терен за игру. Играч који је био замењен може се вратити у игру или бити замењен другим уписаним замеником. Наставиће игру и o овој ситуацији поднети извештај надлежном органу. Ако је игра прекинута, наставиће се индиректним слободним ударцем у корист противничке екипе са места где се лопта затекла када је игра заустављева (види Правило 13 - Извођење слободног ударца).

(Коментар: Поштоје игра настављена, одлука o признавању поготка не може се мењати, a наставак игре, ако је због тога прекинута - индиректан слободан ударац).

7.3. Ако уочи свој у грешку тек после утакмице:

Погодак се признаје. O овој ситуацији доставиће извештај надлежном органу.

(Коментар. После утакмице, судија нема право да мења своје одлуке донете у току утакмице. Надлежни орган ће одлучити o овој повреди Правила игре).

8. Заменик уђе у терен за игру без судијиног одобрења и његова екипа има играча више. Док је лопта у игри противник га снажно удари песницом. Како ће реаговати судија?

Судија ће прекинути игру, искључити играча који је крив због насилног понашања, опоменуће заменика због неспортског понашања и захтевати да напусти терен. Игру ће наставити индиректним слободним ударцем на месту где се лопта налазила у тренутку прекида игре (види Правило 13 - Извођење слободног ударца).

(Коментар: Дисциплинска казна сваком по тежини прекршаја, a наставак игре по првом прекршају - индиректан слободан ударац против заменикове екипе. Правило 3 Прекршај заменика и Правило 12 - искључење играча због грубости).

9. Играч број 8 ће бити замењен играчем број 12. Играч број 8 напусти терен за игру. Играч број 12, пре уласка у терен за игру, грубо удари противничког играча који стоји на уздужној линији. Како ће поступити судија?

Искључиће играча број 12 због насилног понашања и показаће му црвени картон. Играч број 8 може бити замењен другим замеником или може наставити игру ако нема довољно заменика, пошто замена није извршена.

(Коментар: У ситуацији код прекршаја који се дешавају у току замене играча, основно је утврдити да ли је искључено лице играч или заменик. Искључени играч се не може заменити, a искључени заменик нема утицаја на играче у тиму и евентуалне замене. Овде, пошто замена није извршена, искључен је заменик, па играч који је требало да буде замењен, може да се врати у игру или да буде замењен другим замеником).
10. Играч мења своје место са вратарем не обавештавајући судију, што судија запази. (Подразумева се да мењају дресове). Шта судија предузима?

10.1. Нови вратар (у дресу вратара) тада у свом казненом простору додирне лопту рукама. Шта ће предузети судија?

У оба случаја дозволиће да се игра настави и опоменуће оба играча због неспортског понашања у следећем прекиду игре.

(Коментар: Види Правило 3. - Прекршаји/казне).

11. Играч који треба да буде замењен напусти терен за игру и судија даје знак заменику да уђе у терен. Пре уласка, тај играч изврши убацивање, игноришући процедуру замене прописану Правилом 3, што се тиче уласка у терен за игру. Да ли је ова процедура дозвољена?

Не. Процедура замене прописана Правилом 3 у односу на улазак у терен, најпре мора бити потпуно спроведена. Играч мора ући у терен за игру у висини средишне линије у прекиду игре.

(Коментар: Да би код замене играча, заменик стекао право да учествује у игри, мора претходно, уз спровођење остале процедуре, ногом да ступи на терен и тако постане играч, па потом да изврши убацивање, изведе ударац из угла, ударац са врата).

12. У паузи између два полувремена играча замени уписани заменик. Који услови морају бити испуњени?

Судија мора бити обавештен a играч ће ући на терен за игру са средишне линије.
(Види Правило 3. - Процедура замене).

13. Заменик који се загрева иза својих врата уђе у терен за игру и ногом спречи да лопта уђе у врата његове екипе. Како ће поступити судија?

Судија ће зауставити игру, опоменути заменика због неспортског понашања a игру ће наставити индиректним слободним ударцем на месту где се лопта налазила у тренутку прекида игре. (Види Правило 13 - Извођење слободног ударца).
(Коментар: Види Правило 3. - Прекршаји/казне).

13.1.  Ако заменик играча намерно руком спречи погодак, шта ће судија предузети?

Судија ће зауставити игру и искључити заменика због спречавања поготка противничком тиму намерним играњем лопте руком a утакмицу наставити индиректним слободним ударцем за противнички екипу са места где се лопта налазила када је игра заустављена. (Види Правило 13 - Извођење слободног ударца).

(Коментар: Наставак игре по Правилу 3 Прекршаји, a искључење по Правилу 12 Искључење због спречавања поготка. Подсетник: за прекршаје заменика дисциплинска казна по тежини прекршаја a техничка увек индиректанслободанударац).

14. Заменик који није вратар игра од почетка утакмице уместо свог саиграча. Судија није обавештен. Тај играч намерно одигра лопту руком. Како ће поступити судија?

Судија ће зауставити игру и опоменути заменика због неспортског понашања. Захтеваће од играча да напусти терен за игру ради спровођења исправне процедуре замене. Игру ће наставити индиректним слободним ударцем у корист противничке екипе на месту где се лопта налазила у тренутку прекида. (Види Правилo 13 - Извођење слободног ударца).

(Коментар: Замена извршена без знања судије не важи -заменик није постао играч па је казна по: Правилу 3 Прекршаји/казне - онаква како пише у одговору. То што је заменик, после уласка у терен за игру, намерно играо лопту руком, за који прекршај се играч кажњава директним ударцем, нема утицаја на заменика. Остаје само казна због уласка у терен за игру. Међутим, ако би заменик по уласку у терен за игру направио било који прекршај за који је прописано искључење, заменика искључити, a игру опет наставити индиректним сло­бодним ударцем. Дакле, за заменика - техничка казна је увек индиректан слободан ударац a дисциплинска опомена и ако постоји тежи прекршај, уместо опомене, искључење).

15. Заменик игра од почетка утакмице уместо свог играча. Судија није обавештен. Противнички играч начини прекршај над тим замеником. Како ће реаговати судија?

Судија ће зауставити игру и опоменути заменика због неспортског понашања. Захтеваће од играча да напусти терен ради спровођења исправне процедуре замене и зависно од прекршаја, опоменути или искључити играча, или не предузимати дисциплинске казне. Игру ће наставити противничка екипа индиректним слободним ударцем са места где се лопта затекла када је игра заустављена. (Види Правило 13 - Извођење слободног ударца).

(Коментар: исти као и уз питање бр. 14).
16. Играч који је био замењен уђе на терен за игру без судијиног одобрења. Како ће поступити судија?

Ако се не може применити правило предности, судија ће зауставити игру, опоменуће играча због неспортског понашања и захтеваће да напусти терен за игру. Игру ће наставити индиректним слободним ударцем у корист противничке екипе на месту где се лопта налазила када је игра прекинута. (Види Правило 13 - Извођење слободног ударца).

(Коментар: На замењеног играча примењују се исте одредбе као на заменика (Правило 3 - Процедура замене), осим што се реч "искључење" замењује са "удаљавање" са терена за игру, јер замењени играч не учествује у игри па се не "искључује" него "удаљава са терена за игру").

17. Заменик који се прикључио утакмици без судијиног одобрења постигне погодак. Судија то примети пре него што је наставио игру. Како ће реаговати судија?

Погодак се не признаје. Судија ће опоменути заменика због неспортског понашања. Захтеваће од заменика да напусти терен за игру ради спровођења исправне процедуре замене. Игру ће наставити индиректним слободним ударцем у корист противничке екипе из простора врата.

(Коментар: Иако се прикључио на упражњено место у тиму, нема право да игра, јер судија није обавештен. Казна иста као у примерима у питањима бр. 14. и 15.).

17.1.  Шта ће предузети судија ако противнички тим постигне погодак?

Погодак се признаје. Судија ће опоменути заменика због неспортског понашања. Захтеваће од заменика да напусти терен за игру ради спровођења исправне процедуре замене. Игра ће бити настављена почетним ударцем.

(Коментар: Погодак се признаје по правилу предности: Правило 5. Пажња. Уовом примеру заменик не игра лопту, a коментар за одигравање лопте је у питању бр.13).

18. Мора ли играч који се замењује да напусти терен за игру код средишне линије?
Не.

(Коментар: Види Правило 3 - Процедура замене).
19. Да ли је дозвољено да вратар врши убацивање, изводи ударац из угла, казнени ударац и сл.?

Да. Он је играч његове екипе.

(Коментар: вратар има сва права осталих играча и може да намерно игра лопту руком у свом казненом простору).

20. У току игре вратар брзо трчи са својих врата да заустави противника. Избаци ногом лопту ван терена и судија досуђује убацивање за противничку екипу. Интервенција вратара га је задржала ван терена за игру и пре него што се вратио, убацивање буде правилно извршено и постигнут погодак против вратареве екипе. Да ли и коју акцију треба судија да предузме?

Погодак се признаје, јер никакав прекршај није учињен.

(Коментар: Вратар није намерно напустио терен за игру и екипа остала без вратара, већ је то учинио у игри. Иста ситуација настаје, на пример када вратару скоку одбије лопту дубље у терен за игру a он падне преко попречне линије ван терена, игра се не прекида. Екипа није без вратара).

21. Правилником такмичења предвиђено је да сви играчи морају да буду уписани до извођења почетног ударца. Једна екипа почиње утакмицу са само девет уписаних играча. Могу ли преостала два играча, који пристигну после почетка утакмице, учествовати у игри?

Не.

(Коментар: Не, јер нису уписани у записник пре почетка утакмице. Међутим, играчи који су уписани у записник пре почетка утакмице, a нису присутни, могу када стигну, да се, уз одобрење судије, прикључе и попуне упражњена места у тиму или учествују у замени по одредбама Правила 3. Ако такав играч уђе у игру без дозволе судије биће кажњен индиректним слободним ударцем и опоменом, a ако учини тежи прекршај, биће кажњен за тај прекршај).

22. Ако ниједан заменик није уписан. a играч је искључен пре почетка утакмице, може ли екипа чији је играч искључен увести у игру играча који је накнадно приспео?

Не.

(Коментар: Свн играчи и заменици који ће наступати на утакмици морају бити уписани у записник пре почетка утакмице).

23. Екипа пријави заменике пре почетка утакмице a они стигну на утакмицу после изведеног почетног ударца. Да ли судија треба да их прихвати?

Да.

(Коментар: Заменик ће, после прегледа опреме, ући у игру на месту где се врши замена играча).

24. Екипа која има само седам играча кажњена је досуђи-вањем казненог ударца и искључењем једног играча, тако да у екипи остаје само шест играча. Треба ли судија да дозволи извођење казненог ударца или да заврши утакмицу пре него што би казнени ударац био изведен?

Игра мора бити завршена без извођења казненог ударца, изузев уколико је национални савез донео другачију одлуку o најмањем броју играча. По миш-љењу Међународног Борда, не треба сматрати регуларном утакмицу ако било која екипа има мање од седам играча.

(Коментар: Најмањи број играча 7 (у ФСС 8) утврђен јеПравиломЗ. - Играчи).

25. Играч екипе која има само седам играча (у ФСС: осам играча), напусти терен за игру да би му се указала лекарска помоћ. Како ће поступити судија?

Игру зауставити док се овом играчу не укаже лекарска помоћ и док се не врати у игру. Ако не буде могао да настави игру, утакмицу треба завршити изузев уколико је национални савез донео другачију одлуку o најмањем броју играча.

(Коментар: У ФСС најмањи број играча је 8, a на опоравак од повреде чека се до 5 минута. Одлука ФСС -Правило 3. - Одлука 1).

26. Међународни Борд је препоручио да се не може сматрати регуларном утакмица ако једна од две екипе игра са мање од седам играча. У такмичењу где се ово ограничење примењује једна екипа игра са 11 играча против екипе која има само 7 играча. Када се екипа ca 11 играча спрема да шутира у врата један играч екипе са 7 играча намерно напусти терен за игру.

26.1. Треба ли судијa одмах да заустави игру?

Не. Треба дозволити предност.
26.2. Ако буде постигнут погодак, треба ли га признати?

Да.

26.3. Које друге одлуке треба судија да примени?

Ако се играч, који је напустио терен за игру, не врати ради извођења почетног ударца после постигнутог поготка, играча опоменути, утакмицу дефинитивно завршити и извештај доставити надлежном органу. Ако се играч врати у терен за игру, судија ће га опоменути због намерног напуштања терена за игру без судијине дозволе.

(Коментар: Види Правило 3, Водич: Минимални бро] играча. УФСС то је осам играча).

27. Једна екипа играјући са 12 играча постиже погодак и судија то примети пре наставка игре. Каква треба да буде одлука судије?

Погодак се не признаје. Игра се наставља индиректним слободним ударцем у корист противничког тима из простора врата. Дванаестог играча опоменути због неспортског понашања и захтевати да напусти терен за игру.

(Коментар: Поступак и одлука су исти као да је 12-ти играч заменик. Види питање и одговор бр. 13).

28. Екипа која игра против екипе са 12 играча постигне погодак и судија то примети пре наставка игре. Каква треба да буде одлука судије?

Погодак се признаје. Играча који је крив опоменути због неспортског понашања и захтевати да напусти терен за игру.

(Коментар: Примена правила предности. Не може се наградити страна која је погрешила).

29. Може ли играч намерно да напусти терен за игру да би се освежио?

Играчи имају право да се за време прекида игре освежавају.

(Коментар: Намерно напуштање терена за игру без дозволе судије није дозвољено. Види Правило 12 Прекршаји који се кажњавају опоменом. Освежавање играча се врши у прекиду игре у близини уздужне линије).

ПРАВИЛО 4 - Опрема играча

1. Ако је боја дресова два вратара иста, шта ће урадити судија ако ниједан од њих нема други дрес да би га заменио?

Дозволиће да утакмица почне.

(Коментар: Међународни Борд је одлучио: пошто нема резервног дреса, важније је да се утакмица одигра, него да се одложи. Судија ће, у случају да се оба вратара нађу у истом казненом простору, обратити посебну пажњу ко од њих двоје нема право да игра лопту руком. Овај случај судија уписује у свој извештај који доставља надлежном органу).

2. У складу са Правилом 4, играчи обе екипе и њихови вратари морају да носе дресове или мајице различитих боја које их разликују од осталих играча. Морају ли вратари носити дрес или мајицу којима се по боји раз-
ликују са дресом судије и судија помоћника?

Да. Играчи и вратари морају да носе дресове или мајице који се по боји разликују од дресова судија и судија помоћника.

(Коментар: Подразумева се. У противном, у неким ситуацијама, када се судија нађе међу играчима, могло би да дође до забуне).

3. Шта треба судија да предузме ако играч подигне свој дрес и покаже сличан дрес који носи испод њега?

Судија мора да опомене играча због неспортског понашања.

(Коментар: Без обзира што играч, испод дреса који подиже, има други дрес или мајицу исте боје, играч је учинио прекршај. Види Водич за судије, Правило 12. Слављење поготка).

4. Може ли вратар да носи доњи део тренерке као основни део своје опреме?

Да.

(Коментар: види Правило 4 - Основна опрема).

5. Може ли опрема играча бити израђена тако да га штити од повреда у току утакмице?

Играчи могу носити опрему која их штити, као што су додаци за лактове и колена, заштитне маске за лице уколико одговарају одредбама Правила 4 - Опрема играча (и то, да ве представљају опасност за самог играча и друге играче).

(Коментар: Види Водич за судије - Остала опрема).

6. Могу ли играчи носити наочаре за време утакмице?

Модерне спортске наочаре, направљене од пластике или сличног материјала, не сматрају се опасним и под тим условима судија ће дозволити да их играчи носе.

(Коментар: Исто као у питању бр. 5).

7. Судија захтева да играч скине накит. После неколико минута судија примети да играч и даље носи накит. Како ће судија поступити?

Играч мора бити опоменут због неспортског понашања. Играч ће бити удаљен са терена за игру да скине накит. Ако је судија зауставио игру, наставиће је индиректним слободним ударцем за противничку екипу са места где је лопта била када је игра заустављена. (Види Правило 13 - Извођење слободног ударца).

(Коментар: Види Водич за судије Правило 4 - Дисциплинске казне)

8. Да ли је играчима дозвољено да користе фластер да покрију накит који се сматра опасним?

Не.

(Коментар: Види Водич за судије Правило 4, Накит).

9.  Играч случајно изгуби ципелу и одмах потом постигне погодак. Да ли је то дозвољено?

Да. Играч није намерно играо без ципела, већ је ципелу случајно изгубио.

(Коментар: Види Водич за судије Правило 4 - Основна опрема).

10. Да ли је дозвољена радио комуникација између играча и / или техничког руководства?

Не.

(Коментар: Види Правило 4, Водич за судије - Основна опрема).

11. Да ли национални савези могу мењати Правилo 4?

Не. Правило 4 није укључено у дозвољене модификације (промене) наведене у уводном делу Правила игре.

(Коментар: Дозвољене промене су наведенеу поглављу "Промене (прилагођавање)".

ПРАВИЛО 5 – Судија

1. Ако је судија лоптом погођен у лице која је потом ушла у врата док је он привремено био онеспособљен, хоће ли признати погодак иако није видео док jе лопта улазилa у врата?

Да, само ако је по мишљењу судије помоћника или четвртог судије погодак правилно постигнут.

(Коментар: Види Водич за судије - Права и дужности).

2. За време утакмице, предмет бачен из гледалишта удари судију или судију помоћника или играча. Игра је заустављена да би се овом лицу указала лекарска помоћ. Да ли судија може да настави утакмицу?

Судија, према тежини инцидента, треба да одлучи да ли ће утакмицу наставити, привремено прекинути или дефинитивно завршити. У свим случајевима он ће o чињеницама обавестити надлежне органе.

(Коментар: Види Водич за судије - Права и дужности).

3. Може ли судија прекинути утакмицу ако је, по његовом мишљењу, осветљење неодговарајуће?

Да.

(Коментар: Види Водич за судије - Права и дужности).

4. Може ли капитен искључити саиграча са терена за игру због озбиљног неспортског понашања?

Не. Само судија може искључити играча са терена за игру.

(Коментар: Примену Правила игре, a ту спада и озбиљно неспортско понашање, утврђује и одлучује, само судија. Ако играч напусти терен за игру по налогу капитена (или тренера, овлашћеног лица клуба...) то није искључење и такав играч има право да се уз дозволу судије врати у игру или да буде замењен уколико екипа није извршила дозвољене замене. Поред тога, ако је напустио терен без дозволе судије биће опоменут, a игру, ако је била прекинута, наставиће противник индиректним сободним ударцем).

5. Да ли капитен има право да приговара на одлуке судије?

Не. Ни капитен, ни било који други играч немају право да покажу неслагање са одлуком судије.
(Коментар: Капитен је сарадник судије. У прекиду игре може на спортски начин да се обрати судији али не и да приговара).

6. Играч је крив због прекршаја који се кажњава опоменом или искључењем, али судија дозвољава предност противничкој екипи. Када треба играча опоменути или искључити?

Треба да буде опоменут или искључен када лопта следећи пут буде ван игре.

(Коментар: Детаљније у Водичу за судије - Предност).

7. Судија је дозволио да се игра настави иако је играч направио прекршај за опомену. Игра је затим заустављена и досуђен је слободан ударац екипи против које је био направљен прекршај. Играч, да би остварио предност, брзо изведе слободан ударац. Да ли је то дозвољено?

Не. Судија неће дозволити брзо извођење слободног ударца. Пре него што настави игру судија ће најпре изрећи опомену играчу који је крив.

(Коментар: Основ за овакав поступак је у Правилу 5 -Одлуке судије. После настављања игре, није дозвољено да се мења или накнадно доноси пропуштена одлука за догађај који се десио пре наставка игре).

8. Може ли судија показати жути или црвени картон у току одмора између два полувремена или по завршетку утакмице?

Да. Он ће то учинити док не напусти терен за игру.

(Коментар: Види Правило 12 - Дисциплинске став 4).

9. Шта ће урадити судија ако се оба капитена сложе да нема одмора између два полувремена a само један играч инсистира на свом праву на одмор?

Играчи имају право на одмор између два полувремена и судија је дужан да им то обезбеди.

(Коментар: Према Правилу 8 трајање одмора између два полувремена може се мењати само уз сагласност судије, али не на штету било ког играча, јер право на одмор играча је старије од споразума оба капитена. (Види Правило 7, Полувреме, ред 1 и 4).

10. Да ли је судија овлашћен да удаљи службено лице екипа од граничних линија терена за игру?

Да. Судија има право да предузме такве мере па и када се утакмица игра на јавном терену.

(Коментар: Основ за ове мере је у Правилу 5 - Права и дужности судије, алинеја 14).

11. Службено лице је криво због неодговорног понашања. Шта ће предузети судија?

Удаљиће службено лице из техничког простора, његове околине и изван заштитне ограде (где таква ограда постоји). Судија подноси извештај надлежним органима o прекршају овог лица.

(Коментар: Исто као у одговору на питање бр. 10 плус поглавље Технички простор).

12. Судија помоћник сигнализира да је лопта прешла преко уздужне линије. Пре него што је судија показао да је лопта ван игре одбрамбени играч у свом казненом простору грубо удари нападача. Шта ће предузети судија?

Одбрамбени играч ће бити искључен због насилног понашања и показаће му се црвени картон. Судија ће наставити игру убацивањем зато што је лопта била ван игре када се догодио прекршај.

(Коментар: Прекршај је направљен када лопта није у игри, па само дисциплинска казна. Види Водич за судије Правило 12 - Основниусловиза прекршај).

13. Како ће поступити судија ако у току утакмице примети да једна екипа намерно жели да изгуби? Да ли ће им скренути пажњу на чињеницу да ће, ако наставе да играју на тај начин, прекинути утакмицу у складу са одред-
бама Правила 5?

Судија нема право да прекине утакмицу у таквом случају.

(Коментар: Тактика игре не спада у права и дужности судије, види Правило 5).

14. Док је лопта у игри два противничка играча истовремено учине прекршаје. Шта ће предузети судија?

Зауставиће игру и, зависно од прекршаја, опоменути или искључити играче или не предузимати дисциплинске казне. Утакмицу ће наставити спуштањем лопте на месту где се налазила у тренутку када су прекршаји учињени осим уколико се то догодило у простору врата у ком случају лопта се спушта на линију простора врата која је паралелна са попречном линијом на месту које је најближе месту на коме се налазила лопта када је игра заустављена.

(Коментар: Код два прекршаја које учине обе екипе, игра се наставља по првом прекршају. Како су овде оба прекршаја начињена у исто време, a истовремени прекршај није поменут у правилима, нема услова да се предност додели  једној екипи, па ће се применити Правило 8 - Спуштање лопте).

15. Гледалац звижди у пиштаљку и одбрамбени играч у свом казненом простору узме лопту у руке мислећи да jе игра заустављена. Шта ће предузети судија?

Ако судија сматра да је звиждук са стране утицао на игру, зауставиће игру и наставити је спуштањем лопте на месту где се лопта затекла када је игра заустављена осим ако је то било у простору врата у ком случају лопта се спушта на линију простора врата на месту које је најближе месту на коме се лопта затекла када је игра заустављена.

(Коментар: Примењује се Правило 5 - Судија зауставља, привремено прекида или завршава утакмицу због интервенција са стране било које врсте и Правило 8 - Спуштање лопте).

ПРАВИЛО 7Трајање утакмице

1. Да ли судија има дискреционо право да одлучи да ли ће све изгубљено време (због повреда или других разлога) бити надокнађено или не?

Не, судија мора надокнадити све изгубљено време у сваком полувремену. Међутим, он има дискреционо право да одреди колико је трајање тог времена.

(Коментар: Надокнада изгубљеног времена је изричита одредба Правила која се морају испоштовати, a колико ће она бити, то је дискреционо право судије. Види Правило 7 - Надокнада изгубљеног времена).

2. Игра се продужетак за одређивање победника утакмице - или нерешене утакмице код куће и на страни. Могу ли играчи користити одмор између два продужетка?

По општем правилу, играчи имају право на одмор по завршетку нормалног тока утакмице a пре почетка продужетака. Није нормално имати још један одмор између два продужетка, осим уколико правила такмичења друго прописују.

(Коментар: Одмор између два продужетка није прописан за такмичења у ФСС, као низа такмичења ФИФА и УЕФА).

3. Да ли објављени минути на крају периода игре изражавају тачно време за надокнаду?

Не, то је само индикација (наговештај) o минимуму времена које треба додати на крају сваког полувремена утакмице или продужетка али оно може бити повећано ако судија тако одреди.

(Коментар: Испто као у одговору на питање бр. 1 с тим да се објављено време надокнаде на крају тог периода игре (полувремена, продужетка...) може повећати, али не и смањити. Види Водич за судије - Надокнада изгуб-љеног времена).

4.  Може ли судија исправити грешку у мерењу времена током првог полувремена тако што ће додати или одузети то време у другом полувремену?

Не.

(Коментар: Водич за судије - Надокнада изгубљеног времена).

ПРАВИЛО 8 – Почетак и наставак игре

1. Може ли почетни ударац да изведе неко други осим играча који учествују на утакмици?

Не. Ако се у неким утакмицама (на пример, хуманитарним или егзибиционим) организује церемонија да неко друго лице осим играча изведе ударац, лопта мора бити враћена на средишну тачку и почетни ударац изведен у складу са Правилима игре.

(Коментар: По Правилу 3, утакмицу играју само пријављени играчи, по Правилу 8 - Процедура почетни ударац, уз одређене услове, изводе играчи, па стога почасни ударац који изводи страно лице не спада у утакмицу те се врши ван игре - пре него што је утакмица почела).

2. Може ли вратар учествовати код спуштања лопте?

Да. Сваки играч може учествовати.

(Коментар: Правило 3 одређује да утакмицу играју пријављени играчи, a Правило 8 не изузима ниједног пријављеног играча да учествује у игри код спуштања лопте. Вратар је играч и има сва права као остали играчи и, поред тога, у свом казненом простору може да намерно игра лопту рукама).

3. Кад игра треба да буде настављена спуштањем лопте, играчи једне екипе одбију да учествују. Шта ће предузети судија?

Извршиће спуштање лопте. Није неопходно да играчи обе екипе учествују код спуштања лопте.

(Коментар: Правила не прописују обавезу судије да код спуштања лопте из руке мора да обезбеди присуство макар по једног играча сваке екипе, ако то једна екипа не жели, дужност судије је да спуштањем лопте настави игру. Види Правило 8, Водич за судије - Спуштање лопте).

4. Приликом спуштања лопте она се одбије од земље ван терена за игру a да je ниједан играч није дотакао. Шта ће предузети судија?

Поново ће извршити спуштање лопте на истом месту као претходно.

(Коментар: Наставак игре када лопта код спуштања из руке судије изађе ван терена преко уздужне или попречне линије (или постане неисправна) a да је нико од играча није одиграо - није поменут у Правилима игре, па ће се поновити. Правило 8 - Спуштање лопте "због било ког разлога који није другде поменут у Правилима").

ПРАВИЛО 10 – Погодак

1. Ако судија досуди погодак пре него што је цела лопта прешла линију у вратима и одмах примети своју грешку, шта ће предузети?

Игру ће наставити спуштањем лопте на месту где се затекла када је игра прекинута, осим ако се то догодило у простору врата, у ком случају судија спушта лопту на линију простора врата паралелну попречној линији на месту које је најближе месту на коме се лопта затекла када је игра заустављена.

(Коментар: Грешка судије се исправља Правилом 5 - Одлуке судије, a игра наставља по Правилу 8 - Спуштањелопте. Види Водич за судије - Нема поготка).

ПРАВИЛО 11 - Офсајд

1. Против играча који трчи према противничким вратима досуђен је офсајд. Са ког места ће се извести индиректан слободан ударац?

Ударац ће се извести са места где се играч налазио у тренутку када му је лопту додао његов саиграч.

(Коментар: Правило 11, Водич за судије - Прекршаји, став 1).

2. Да ли судија треба да казни играча који је у офсајд положају, па изађе ван терена за игру да би судији показао да се не укључује активно у игру?

Не. Није прекршај, налазити се само у офсајд положају и играч није требало да напушта терен за игру.
Међутим, ако судија сматра да је ово напуштање терена учинио из тактичких разлога и враћањем у игру добио неспортску предност, играч ће бити опоменут.

(Коментар: Водич за судије - Прекршаји, став 3).

3. Одбрамени играч пређе преко попречне линије његових врата да би притивничког играча довео у офсајд. Шта ће предузети судија?

Судија ће дозволити наставак игре и у првом прекиду опоменути одбрамбеног играча због напуштања терена за игру без одобрења судије.

(Коментар: Правило 11, Водич за судије - Прекршаји, став 2).

4. Нападајући играч се креће у простору између попречне линије и мреже на вратима, a његов саиграч шутира лопту у врата. Шта ће предузети судија?

а) Играч у вратима остаје миран док лопта улази у врата?

Не предузима никакву акцију. Погодак се признаје.

б) Покрети играча у вратима ометају противника?

Погодак се не признаје a играч опомиње због неспортског понашања. Пошто је прекршај учињен ван терена за игру, игра ће се наставити спуштањем лопте на месту где се налазила када је игра прекинута a ако je то било у простору врата, лопта ће се спустити на линију простора врата паралелну попречној линији на месту које је најближе месту на коме се налазила лопта када је игра заустављена.

(Коментар: Водич за судије - Прекршаји, став последњи).

5. Да ли је саиграчу дозвољено да стоји у офсајд положају када се изводи казнени ударац?

Не. Играч мора бити иза тачке са које се изводи казнени ударац.

(Коментар: Правило 14 - Положај играча и лопте, став последњи).

6. Играч A одигра лопту саиграчу Б који није у офсајду, мада је други нападач Ц у офсајд положају. Игра се наставља, a затим у следећој фази игре, играч Б упућује лопту саиграчу Ц који сада није у офсајд положају. Тај
играч постиже погодак. Шта ће судија предузети?

Судија ће признати погодак, јер играч Ц када му је упућена лопта није био у офсајд положају. Он не може бити кажњен због офсајд положаја у првој фази, јер није био активно укључен у игру.

(Коментар: Играч Ц у првој фази није у офсајду пошто је лопта упућена на супротну страну, a у другој фази није у офсајд положају, пошто је у тренутку одигравања лопте био иза лопте - лопта је била ближа попречној линији него он).

7. Лопту је саиграч упутио играчу који је у офсајд положају, али одбрамбени играч намерно одигра лопту руком. Шта ће предузети судија?

Ако, по мишљењу судије, играч у офсајд положају треба да буде кажњен јер се укључио у активну игру, досудиће офсајд и игру наставити индиректним слободним ударцем са места где се затекла лопта када је игра заустављена осим ако се то догодило у простору врата у ком случају индиректан слободан ударац се изводи са линије простора врата паралелне попречној линији на месту које је најближе месту на коме се затекла лопта када је игра заустављена. Међутим, ако по мишљењу судије, играч не треба да буде кажњен због тога што је био у офсајд положају јер се није укључио у активну игру, досудиће директан слободан ударац или казнени ударац против играча који је руком одиграо лопту.

(Коментар: У првом случају ако се играч у офсајд положају, по мишљењу судије, укључио у активну игру - шта је активна игра види Правило 11 Водич за судије "Прекршај" и "Дефиниција" - судија досуђује офсајд пошто је настао пре него што је играч одбране одиграо лопту руком.
Удругом случају, судија је утврдио да се играч у офсајд положају није укључио у активну игру, па нема офсајда, судија досуђује прекршај намерног играња лопте руком. Нема жутог картона јер намерним играњем лопте руком играч није ометао акцију противника).

8. Играч који је у офсајд положају a не утиче на противнике трчи ка лопти коју је одиграо његов саиграч. Треба ли судија да сачека док он одигра лопту да би досудио офсајд?

Да. Судија мора да сачека и види да ли ће играч у офсајд положају додиривањем лопте утицати на игру.

(Коментар: Водич за судије: дијаграм 8 и ''Дефиниција" став "утицање на игру").

9. Одбрамбени играч покуша да спречи упућену лопту са крила да дође нападачу који је пред вратима, баци се на лопту (уклизава), не додирне је и он се нађе ван терена a усамљени играч сам испред вратара убаци лопту у врата. Шта ће предузети судија?

Досудиће погодак.

(Коментар: Примена новог упуптства Међународног Борда: "Сваки одбрамбени играч који напусти терен за игру без судијине дозволе из било ког разлога сматраће се, у односу на офсајд, као да је на својој попречној или уздужној линији све до следећег прекида игре. Ако играч намерно напусти терен за игру, мора бити опоменут чим лопта буде ван игре").

ПРАВИЛО 12 - Прекршаји и неспортска понашања

1. У тренутку када судија спушта лопту из руке у казненом простору, a пре него лопта удари у земљу, одбрамбени играч грубо удари противничког играча. Одлука судије?

Искључити играча због грубости и игру наставити поновним спуштањем лопте.

(Коментар: Прекршај је направљен док лопта није у игри, па стога само дисциплинска казна. Види Водич за судије - Основни услови за прекршаје и Правило 12 - Дисциплинске казне став 4 и Искључења).

2. Док је лопта у игри, два играча исте екипе се међусобно неспортски понашају или чине грубости на терену за игру. Шта ће предузети судија?

Судија ће их опоменути или искључити из игре, a игру наставити индиректним слободним ударцем за противничку екипу са места где је учињен прекршај a ако је то било у простору врата индиректан слободан ударац ће се извести са линије простора врата паралелне попречној линији на месту које је најближе месту на коме се затекла лопта када jе игра заустављена.

(Коментар: Дисциплинска казна по одредби "Дисциплинске казне", a индиректан слободан ударац по одредби "учини било који прекршај који претходно није споменут у Правилу 12, због кога је игра прекинута, да би се изрекла опомена или да би играч био искључен).

3. Док je лопта у игри, вратар који стоји у терену за игру грубо удари противника у простору ограниченом линијом у вратима и мрежом. Oдлука судије?

Судија ће прекинути игру, искључити вратара и игру наставити спуштањем лопте на месту где је била у тренутку прекида осим ако се то догодило у простору врата у ком случају лопта се спушта на линију простора врата на месту које је најближе месту на коме се лопта затекла када је игра заустављена. Казнени ударац се не досуђује, пошто простор у коме се десио инцидент, не припада терену за игру.

(Коментар: Вратар је био у терену a прекршај ван терена па стога спуштање лопте. Види Водич за судије Правило 12 - Основни услови за прекршаје. Да је вратар напустио терен за игру, па потом ван терена ударио било кога дисциплинска казна би опет била искључење али наставак игре индиректан слободан ударац, због намерног напуштања терена без дозволе судије).

4. Нападач прелази вратара и шутира лопту у правцу врата. Одбрамбени играч баци ципелу или сличан предмет којим погоди лопту и онемогући је да уђе у врата. Шта ће предузети судија?

Ципела или предмет сматрају се продужетком играчеве руке. Игру треба зауставити, досудити казневи ударац и искључити одбрамбеног играча због намерног играња лопте руком и спречавања поготка.

(Коментар: Продужена рука је саставни део новог тумачења Међународног Борда из 1996. године o месту прекршаја на растојању).

5. Нападач дриблa вратара и шутира лопту у празна врата. Вратар баци ципелу или сличан предмет којим погађа лопту и спречава је да уђе у врата. Шта ће предузети судија?

Вратара опоменути због неспортског понашања a игру наставити индиректним слободним ударцем са места на којем се лопта налазила када је погођена ципелом или другим предметом. (Види Правило 13, Извођење слободног ударца).

(Коментар: Неће бити казнени ударац јер вратар има право да лопту игра рукама, па остаје само дисциплинска казна због неспортског понашања. Види Водич за судије Прекршаји бацањем предмета или лопте).

6. Играч, осим вратар, стојећи у свом казненом простору и држећи штитник удари лопту штитником и спречи је да уђе у врата. Шта ће предузети судија?

Досудиће казнени ударац и играча искључити из игре због спречавања поготка. Штитник се сматра као продужетак руке играча.

(Коментар: Исто као у питању бр. 4).

7. Шта ће се десити ако је, у сличној ситуацији, поменути играч вратар?

Судија прекида игру, опомиње вратара због неспортског понашања a игру наставља индиректним слободним ударцем за противнички екипу. (Види Правило 13, Извођење слободног ударца).

(Коментар: Исто као у питању бр. 5).

8. Играч коме се указује лекарска помоћ, ван терена за игру, саплете противника у терену за игру. Шта ће урадити судија?

Играча опоменути због повратка у терен за игру. Ако саплитање заслужује опомену играч ће бити искључен због друге опомене на истој утакмици a игра ће се наставити директним слободним ударцем (Види Правило 13, Извођење слободног ударца) или казненим ударцем.

(Коментар: Међународни Борд утврђује да је играч уношењем ноге у терен фактички ступио у терен за игру без дозволе судије што је прекршај који се кажњава опоменом a уместо индиректног, примењује се директан слободан ударац због другог, тежег прекршаја - саплитања противника).

9. Играч улази у терен за игру без дозволе судије и намерно игра лопту руком. Шта ће предузети судија?

Играч се опомиње због уласка у терен за игру без дозволе судије. Игра се наставља директним слободним ударцем (Види Правило 13, Извођење слободног ударца) или казненим ударцем чиме се кажњава тежи прекршај.
Ако је, по мишљењу судије, играч такође крив због неспортског понашања код играња лопте руком, биће искључен због добијања друге опомене на истој утакмици.
Ако је по мишљењу судије, играч крив што је спречио погодак или очигледну прилику за погодак, биће искључен из игре.

(Коментар: Као у питању бр. 8).

10. Играч трчећи са лоптом види одбрамбеног играча непосредно испред себе и истрчи са терена за игру да би га избегао и наставио да игра лоптом. Противник га држи иза попречне линије да би га спречио да настави да трчи. Шта ће предузети судија?

Прекинуће игру и противника опоменути због неспортског понашања. Игру ће наставити спуштањем лопте на месту где је била у тренутку прекида. (Види Правило 13, Извођење слободног ударца).

(Коментар: Играчи су напустили терен у вези са игром, па нема прекршаја Правила 12 - намерног напуштања терена без дозволе судије - али има прекршаја држања противника ван терена за игру, па се играч, због неспортског понашања, кажњава опоменом a игра наставља спуштањем лопте на месту где се лопта затекла када је игра заустављена. Водич за судије, Основни услови за прекршаје).
11. Док је лопта у игри, играч стојећи у свом казненом простору баци предмет на противника који је у терену за игру ван казненог простора. Шта ће предузети судија?

Прекинуће игру и играча, који је бацио предмет, искључити због насилног понашања. Игру ће наставити директним слободним ударцем за противничку екипу на месту где је прекршај учињен, тј. где се налазио противник који је био ударен или је могао бити ударен.

(Коментар: Oвo је ново тумачење Међнародног Борда o месту прекршаја на растојању, усвојено 1996.године. Старо, повучено тумачење, је било - место прекршаја је тамо одакле је започела кажњива радња).

12. Играч баца предмет, на пример фудбалску ципелу на лице које седи у техничком простору. Шта ће предузети судија?

Игра се прекида, играч се искључује из игре због насилног понашања a игра се наставља индиректним слободним ударцем са места где се лопта налазила када је игра заустављена. (Види Правило 13, Извођење слободног ударца).

(Коментар: Слободан ударац не може да буде ван терена за игру. Види Водич: Прекршаји бацањем предмета или лопте).

13. Док је лопта у игри, заменик баци предмет, на пример своју ципелу на играча противничке екипе. Шта ће предузети судија?

Игра се прекида, заменик се искључује због насилног понашања. Игра се наставља индиректним слободним ударцем на месту где је лопта била у тренутку прекида, осим ако се то догодило у простору врата. (Види Правилo 13, Извођење слободног ударца).

(Коментар: За прекршаје заменика увек индиректан слободан ударац a жути или црвени картон зависно од прекршаја - види Правило 3 Прекршаји, Правило 12 и Водич за судије - опомене и искључења).

14. Играч стојећи у свом казненом простору удари судију. Шта ће предузети судија?

Игра се прекида и играч искључује због насилног понашања. Игра се наставља индиректним слободним ударцем за противничку екипу са места где се прекршај догодио, осим ако је то било у простору врата. (Види Правило 13 - Извођење слободног ударца).

(Коментар: Директан слободан ударац је само за прекршаје играча на противничком играчу и код намерног играња лопте руком. Овде је примењен индиректан слободан ударац по одредби Правила 12 "играч учини било који прекршај који претходно није поменут у Правилу 12 због кога је игра прекинута, да би се изрекла опомена или искључење").

15. Вратар у свом казненом простору држи лопту у рукама, пa је спусти на земљу и упути ван казненог простора. Он тада одлучи да је врати у казнени простор и поново је узме у руке. Шта ће судија предузети?

Досудиће индиректан слободан ударац у корист противничке екипе.

(Коментар: Вратар када спусти лопту на земљу нема право да је поново дотиче руком све док лопту није дотакао или одиграо било који други играч. Види Правило 12, Индиректан слободан ударац).

16. Вратар држећи лопту, пре него што је шутне, одбаци је од земље себи у руке. Да ли је такво одбацивање лопте прекршај?

Не. У духу Правила игре не сматра се да се вратар ослободио лопте из свог поседа.

(Коментар: Лопта се не сме нападати док је у поседу вратара. Сматра се да у његовом поседу док је тапка - баца на земљу, пусти да одскочи и поново узме у руке - или док је баци у вис. Водич за судије, Правило 12 - Прекршаји вратара).

17. Ако вратар удари лопту o земљу, може ли противник играти лоптом кад она додирне земљу?
Не.

(Коментар: Као у одговору на питање бр. 16).

18. Након што је ухватио лопту, вратар држи лопту на отвореној шаци. Противник долазећи иза њега, главом одигра лопту из његове руке. Да ли је ово дозвољено?

Не.

(Коментар: Као у одговору на питања бр. 16 и 17).

19. Вратар спушта лопту из руку да би је шутнуо у игру, a противник је пресече пре него што додирне земљу. Да ли је то дозвољено?

Не, спречавање вратара да се ослобиди лопте из својих руку је прекршај. Ослобађање лопте из руку вратара и шутирање лопте сматрају се заједно као једна акција.
(Коментар: Види Правило 12 - Индиректан ударац "спречава вратара да лопту врати у игру плус Водич за судије, Прекршаји вратара).

20. Играч, осим вратара, у свом казненом простору намерно игра лопту надлактицом. Шта ће предузети судија?

Досудиће казнени ударац. Прекршај намерног играња лопте руком укључује коришћење и шаке и надлактице.

(Коментар: Овим одговором Међународни Борд објашњава да прекршај "намерно додирне лопту руком (изузев вратара у сопственом казненом простору" обухвата целуруку, шаку и надлактицу).

21. Убацивање врши нападајућа екипа и лопта иде према вратару бранеће екипе. Вратар промаши лопту a саиграч руком пребаци лопту преко пречке. Какву ће одлуку донети судија?

Досудиће казнени ударац. Нормално, судија ће опоменути играча због неспортског понашања. Играч није спречио погодак, нити очигледну прилику за постизање поготка, јер погодак не може бити постигнут директно из убацивања.

(Коментар: Играч не спречава погодак, јер из убацивања се не може постићи погодак, па нема искључења, Међународни Борд ипак констатује да овакав начин играња лопте спада у неспортско понашање, па стога казнени ударац и опомена).

22. Играч покушава да спречи улазак лопте у врата намерним играњем лопте руком. Ипак, лопта уђе у врата. Шта ће предузети судија?

Судија ће признати погодак и опоменути играча због неспортског понашања.

(Коментар: Овим одговором Међународни Борд потврђује, да постигнути погодак у корист противника – ослобађа  играча дисциплинске одговорности који је неспортским играњем лопте руком покушао да спречи погодак).

23. Играч, покушавајући да спречи лопту да дође противнику, намерно је удари руком. Одигравањем лопте руком он не успе да спречи противника да прими лопту. Шта ће предузети судија?

Ако је применио правило предности, у следећем прекиду ће опоменути играча који је учинио прекршај.

(Коментар: Види Водич за судије, Правило 12, Играње лопте руком).
24. Играч je нападнут када лопта није у играјућем простору. Шта ће судија предузети?

Ако судија процени да је напад непажљив, досудиће директан слободан ударац или казнени ударац (Напомена ФСС: ако је напад пажљив - индиректан слободан ударац).

(Коментар: Овим одговором Међународни Борд потврђује да се противник може нападати када је лопта у играјућем простору: Водич за судије, Спречавање кретања противника. Играјући простор (у оригиналу "лопта на домаку играња") утврђује судија a критеријум је када се лопта налази на 1 метар ако је играч у миру, односно до два метра ако је у покрету).

25. Играч заустави напредовање противничког играча физичким контактом. Шта ће судија предузети?

Играч који је крив због прекршаја биће кажњен директним слободним ударцем или казненим ударцем због држања противника.

(Коментар: Међународни Борд је утврдио да је спречавање кретања противника без контакта индиректан слободан ударац a ca контактом - директан слободан ударац. Слично код опасне игре: без контакта -индиректан слободан ударац a ca контактом - директан слободан ударац. Веза: Водич за судије, Спречавање кретања противника и играње на опасан начин).

26. Да ли је судији дозвољено да заменику покаже црвени картон и да захтева да напусти технички простор и оде у свлачионицу без обзира да ли је или не учествовао у игри a употребио грубе, увредљиве и погрдне речи   и / или гестове?

Да. Сви играчи, заменици и замењени играчи су под влашћу судије без обзира да ли су на терену или не. Употребом црвеног картона даје се јасан знак да је изречена казна искључења.

(Коментар: Oвo је одредба Правила 3 Процедура и Правила 12 Искључења).

27. Играч намерно лежи на лопти неприхватљиво дуго времена. Шта ће судија предузети?

Зауставиће игру, опоменути играча због неспортског понашања a игру наставити индиректним слободним ударцем.

(Коментар: Овом одредбом Међународни Борд утврђује да неприхватљиво дуго лежање играча на лопти спада у неспортско понашање, јер таквим поступком се онемогућава противник да без опасне игре одигра лопту).

28. Судија опомиње играча који му се извињава због његовог неспортског понашања. Може ли судија одлучити да овај инцидент не пријави?

Не. Све опомене морају се пријавити (Напомена: уписати у записник и извештај судије).

(Коментар: Овом одредбом Међународни Борд потврђује да судија мора пријавити сваку изречену опомену).

29. Играч у борби за лопту уђе у контакт са противничким вратаром који је у сопственом казненом простору.

Напад на вратара је дозвољен. Играч ће бити кажњен само ако скаче на вратара или га гура непажљиво, безобзирно или претерано снажно.

(Коментар: O игри вратара види Водич за судије – Прекршаји вратара и Прекршаји на вратару).

30. Да ли је дозвољено да два или више играча истовремено нападају противника?

Да. Под условом да су напади правилни.

(Коментар: Правила игре не ограничавају број играча који истовремено могу да нападну противника у борби за лопту али правилно. A то значи, лопта је у играјућем простору, a напад извршен без употребе руку и лактова, пажљиво и не опасно и претерано снажно. Види Правило 12 Слободан директан ударац и Водич за судије - Нападање на противника).

31. Одбрамбени играч почиње да држи нападача ван казненог простора, али са повлачењем заврши тек у казненом простору. Шта ће судија предузети?

Досудиће казнени ударац.

(Коментар: Прекршај је у трајању, почео је ван a завршио се у казненом простору. Примењује се принцип теже казне. Али ако прекршитељ, пре него што нападач уђе у казнени простор, пусти противника из руку и овај потом падне у казнени простор, то не би био казнени, него директан слободан ударац ван казненог простора).
32. Играч игра на опасан начин подижући ногу док противник покушава да одигра лопту главом и тако дође у контакт са противниковом главом. Шта ће судија предузети?

Досудиће директан слободан ударац или казнени ударац.

(Коментар: Опасна игра без контакта - индиректан слободан ударац a ca контактом - директан слободан ударац. Водич за судије, Правило 12, Играње на опасан начин).

33. Играч је у офсајд положају и судија помоћник подиже заставицу. Судија не види сигнал a одбрамбени играч на недозвољен начин спречи противника у очигледној прилици за постизање поготка. Судија прекида игру и тек тада види сигнал судије помоћника. Шта ће предузети судија?

а) Ако прихвати сигнализацију судије помоћника због офсајда онда неће искључити одбраменог играча, јер очигледне прилике за постизање поготка није било. Игра се наставља индиректним слободним ударцем за бранећу екипу. (Види Правило 13, Извођење слободног ударца).
Ипак, играч може бити кажњен ако, по мишљењу судије, његова акција сама по себи је прекршај за опомену или искључење.

б) Ако не прихвати сигнализацију офсајда, искључиће одбрамбеног играча због недозвољеног спречавања очигледне прилике за постизање поготка a игру ће наставити директним слободним ударцем за нападајућу екипу.

(Коментар: Овај пример објашњава поступак судије на информацију судије помоћника за догађај који судија није благовремено приметио и његово право да o тој информацији одлучи, и то: за догађај под а) пошто је офсајд који je судија потврдио, претходио намерном игрању лопте руком, играње руком се занемарује и под б) судија је одлучио да нема офсајда - играч у офсајд положају није утицао на игру и на противника - значи постоји прекршај спречавања поготка намерним игра-њем лопте руком, па онда казнени ударац и искључење).

34. Играч је у офсајд положају и судија помоћник подиже заставицу. Судија не види сигнал a одбрамбени играч грубо удари противника. Судија прекида игру и тек тада види сигнал судије помоћника. Шта ће предузети судија?

а) Ако прихвати сигнализацију судије помоћника за офсајд, онда ће искључити одбрамбеног играча због насилног понашања a игру ће наставити индиректним слободним ударцем за бранећу екипу.

б) Ако не прихвати сигнализацију судије помоћника за офсајд, искључиће одбрамбеног играча због насилног понашања a игру ће наставити казненим ударцем или директним слободним ударцем за нападајућу екипу.

(Коментар: За грубост нема оправдања, дисциплинска казна се изриче, независно од техничке - офсајда или казненог ударца. У претходном примеру, у питању 33. дисциплинска казна је била у вези с прекршајем тактичке природе - недозвољеним спречавањем поготка у очигледно повољној ситуацији - па како досуђивањем офсајда такве повољне ситуације нема, нема ни дисциплинске казне).

35. Играч пита да напусти терен за игру и пре него што је изашао, лопта дође до њега и он је шутира у врата. Шта ће предузети судија?

Опоменуће играча забог неспортског понашања. Игру ће наставити противнички тим индиректним слободним ударцем са места где се прекршај догодио. (Види Правило 13 Извођење слободног ударца).

(Коментар: Играч по добијању дозволе да напусти терен по својој вољи нема право да учествује у игри све до следеће судијине дозволе да може ући у терен за игру, па је одигравањем лопте док се налазио на терену, преварио судију. A то је акт неспортског понашања који се кажњава опоменом a игра наставља индиректним слободним ударцем на месту где је прекршај начињен).

36. Судија помоћник сигнализира да је играч крив због насилног понашања. Судија не види ни прекршај ни помоћника и екипа поменутог играча постиже погодак. Судија тек тада уочи сигнал помоћника. Шта ће предузети судија?

Како игра није настављена, погодак се не признаје, играч се искључује a игра наставља директним слободним ударцем (види Правило 13, Извођење слободног ударца) или казненим ударцем.

(Коментар: Судија је у складу са Правилима игре прихватио процену судије помоћника за прекршај који није видео. Како се тај прекршај догодио пре него што је постигнут погодак, a игра још није настављена, погодак се не признаје a прекршај кажњава како је дато у одговору - Види Правило 5. Одлуке судије).

37. Погодак је постигнут. Судија тада примети сигнал свог помоћника. Судија помоћник му каже да је неколико секунди пре него што је лопта ушла у врата, вратар екипе која је постигла погодак грубо ударио притивника у свом казненом простору. Шта ће предузети судија?

Погодак се не признаје, вратар се искључује због насилног понашања и досуђује се казнени ударац за противничку екипу.

(Коментар: Као у одговору на питање бр. 36).


ПРАВИЛО 13 – Слободни ударац

1. Играч изводи слободан ударац ван свог казненог простора и поново намерно додирне лопту руком пре него што је њоме играо други играч. Шта ће предузети судија?

Казниће тежи прекршај, досуђујући директан слободан ударац или казнени ударц ако се прекршај догодио у казненом простору.

(Коментар: Играч је истовремено учинио два прекршаја: прво, после изведеног слободногударца додирнуо је лопту коју у међувремену нико није додирнуо и друго, лопту је намерно додирнуо руком, па се примењује одредба из Правила 5 "да казни најтежи прекршај када играч истовремено учини више од једног прекршаја").

2. Досуђен је директан слободан ударац у корист екипе у свом казненом простору. Играч који изводи ударац додаје лопту директно саиграчу који је у казненом простору. Он је промашује и лопта улази у врата. Шта ће
предузети судија?

Ударац ће се поновити, јер лопта није у игри све док потпуно не напусти казнени простор. (Коментар: Изричита одредба Правила 13, - Прекршаји / казне).

3. Када се изводи ударац са врата или слободан ударац из сопственог казненог простора, када противнички играчи могу ући у казнени простор?

Противнички играчи немају право да уђу у казнени простор све док лопта потпуно не напусти овај простор.

(Коментар: Изричита одредба Правила 13 и 16 Прекршаји / казне).

4. Може ли слободан ударац да се изведе подизањем лопте стопалом или са оба стопала истовремено?

Да. Лопта је у игри када се удари и крене.

(Коментар: Овим одговором Међународни Борд потврђује да је овакав начин наставка игре у складу са Правилима игре).

5. При извођењу слободног ударца могу ли играчи да користе тактичке финте како би збунили противнике?

Да. To је дозвољени део фудбаласке игре. Међутим, ако се неки противници приближе лопти ближе од 9,15 метара (10 јарди) пре него што лопта буде у игри, биће опоменути због непоштовања прописане раздаљине.

(Коментар: Каоу одговору на питање бр. 4).

6. Индиректан слободан ударац је досуђен за нападајућу екипу ван казненог простора противника. Судија пропушта да подигне руку да би означио да је индиректни ударац, a лопта је директно шутирана у врата. Шта ће предузети судија?

Поновиће слободан ударац због судијине грешке. Првобитни индиректни слободан ударац није поништен судијином грешком.

(Коментар: Логично, из индиректног ударца не може се директно постићи погодак. Процедура није поштована, па се ударац мора поновити. Међутим, да је у истом случају извођач упутио лопту поред врата, ударац не би требало понављати, јер технички пропуст судије, да дизањем руке означи да је ударац индиректан, није утицао на игру).

7. Играч брзо изводи слободан ударац и лопта улази у врата. Судија није стигао да означи да је то био индиректан слободан ударац. Шта ће судија предузети?

Наредиће да се ударац поново изведе уколико изворни прекршај захтева слободан индиректан ударац, јер судија за то није дао одговарајући знак.

(Коментар: Као у одговору на питање бр. 6).

8. Досуђен је слободан ударац и играч одлучи да га брзо изведе. Противнички играч који се налази на растојању мањем од 9,15 м, пресече лопту. Шта ће предузети судија?

Пустиће да се игра настави. (Напомена: неће је прекидати).

(Коментар: Види следеће питање). Али, противник нема право да спречава брзо извођење слободног ударца. Ако то чини намерно, биће опоменут због одлагања наставка игре).

9. Досуђен је слободан ударац и играч одлучи да га брзо изведе. Противнички играч који се налази близу лопте намерно спречава извођење ударца. Шта ће предузети судија?

Опоменуће играча и показати му жути картон због одлагања наставка игре.
(Коментар: Извођач има право да брзо изведе слободан ударац док су противнички играчи на мањем растојању од 9,15 метара од лопте, под условом да је лопта непомична на месту прекршаја, али то врши на свој ризик. После изведеног ударца, противник има право да игра лопту, или ако га лопта додирне - игра се не прекида. Али, противник нема право да спречава брзо извођење слободног ударца. Ако то чини намерно, биће опоменут због одлагања наставка игре).

ПРАВИЛО 14 – Казнени ударац

1. Судија је одлучио да се поново изведе казнени ударац зато што се вратар кретао испред попречне линије у вратима пре него што је лопта кренула. Може ли други играч да изведе поновљени казнени ударац?

Да.

(Коментар: Одговор Међународног Борда потврђује да је дозвољено оно што Правилима игре није забрањено).

2. Приликом извођења казненог ударца вратар, пре него што је лопта ударена, крене напред и заустави лопту испред линије у вратима. Шта ће предузети судија?

Поновити казнени ударац.

(Коментар: Види Правило 14 - Прекршаји, Вратар прекрши Правила игре).

3. Играч изводи казнени ударац пре него што је судија дао знак. Шта ће предузети судија?

Поновити казнени ударац.

(Коментар: Види Правило 14, Извођење).

4. Приликом извођења казненог ударца и пошто је судија дао знак за извођење, саиграч идентификованог играча за извођење казненог ударца утрчи у казнени простор и изведе казнени ударац. Шта ће судија предузети?

Судија зауставља игру и утакмицу поново наставља индиректним слободним ударцем за противнички тим са места где је прекршај учињен, т.ј. где је играч ушао у недозвољени део (Напомена: ушао у казнени простор и пришао ближе од 9,15 метара тачки за казнени ударац). Играча опоменути због неспортског понашања.

(Коментар: Види Правило 14 - Прекршаји, Саиграча извођача казненог ударца).

5. Пошто је казнени ударац изведен, лопта удари у стуб или пречку врата и прсне. Шта ће судија предузети?

Ако лопта уђе у врата директно после удара у стуб или пречку врата, погодак признати.
Ако се лопта одбије у игру, судија зауставља игру, замењује неисправну лопту и игру наставља спуштањем лопте на линију простора врата паралелну попречној линији на месту које је најближе месту на коме се лопта затекла када је постала неисправна.

Ако се ова друга ситуација догоди у продуженом времену за извођење казненог ударца, утакмица је завршена.

(Коментар: Ново тумачење - Питања и одговори Борда 2006. – предност се даје страни која напада).

6. После додатног времена које је дозвољено да се изведе казнени ударац или поново изведе на крају полувремена или на крају утакмице, или у току извођења удараца са тачке за казнени ударац, лопта прсне или постане неисправна пре него што додирне стуб, пречку или вратара и не пређе линију у вратима. Шта ће предузети судија?

Казнени ударац мора бити поновљен новом лоптом.

(Коментар: Одговор је логичан. Игра је продужена да би се добио исход ударца. Пошто је лопта постала неисправна, пре него што је познат исход, ударац се не понавља).

7. Судија je дозволио да се изведе казнени ударац. Тада један од нападача грубо удари противничког играча ван казненог простора. Судија то види. Шта ће предузети судија?

Судија дозвољава извођење ударца. Ако лопта уђе у врата, ударац се понавља. Ако лопта не уђе у врата, судија зауставља игру и наставља је индиректним слободним ударцем за одбрамбени тим са места где је прекршај учињен и искључење играча због насилничког понашања.

(Коментар: Пошто је судија дозволио извођење - значи дао је знак за извођење казненог ударца - процедура извођења ударца се наставља, па тек потом судија ће одлучити o новом прекршају Правила игре).

8. Играч изведе казнени ударац и петом врати лопту саиграчу који је шутира у врата. Шта ће предузети судија?

Судија зауставља игру и поново је наставља индиректним слободним ударцем у корист одбрамбеног тима са тачке за извођење казненог ударца. Ово треба сматрати као повреду процедуре у Правилу 14.

(Коментар: Види Правило 14 - Извођење казненог ударца, Ударац није изведен стопалом).
9. Играч који изводи казнени ударац упути лопту напред и на њу натрчи његов саиграч и постиже погодак. Да ли је то дозвољено?

Да, уколико је процедура за извођење казненог ударца поштована.

(Коментар: Чим извођач, на знак судије за извођење казненог ударца, удари и помери лопту, сви играчи имају право да уђу у казнени простор и играју лопту).

10. Одбрамбени играч стојећи у свом казненом простору грубо удари противника док је лопта у игри у казненом простору противника. Шта ће предузети судија?

Прекида игру. Досуђује казнени ударац против одбрамбеног играча и искључује га због насилног понашања.

(Коментар: За досуђивање казненог ударца није битно где се налази лопта, него само да је у игри, a прекршај начињен у казненом простору. Веза: Правило 12, Казнени ударац).

11. На терену натопљеном водом играч, ради извођење казненог ударца, стави лопту поред тачке за извођење тог ударца. Да ли је то дозвољено?

Не.

(Коментар: Искључива одредба Правила 14, Положај лопте и играча. Ако је међутим терен, макар само на месту са кога се изводи казнени ударац, толико натопљен водом да, по мишљењу судије, не испуњава услове за игру, a нема могућности да се вода уклони и терен доведе у исправно стање, утакмица се завршава).

12. Утакмица је продужена да би се дозволило извођење казненог ударца. Може ли вратар да буде замењен пре извођења тог ударца?

Да. Вратар може да буде замењен са другим играчем у терену или са уписаним замеником уколико није искоришћен дозвољени број замена.

(Коментар: Иако је истекло регуларно време, трајање сваког дела утакмице (полувремена или продужетка када се играју) то време се продужава да би се дозволило извођење казненог ударца. Види Правило 7, део Казненог ударца).

13.  Играч изводи казнени ударац користећи финту пре него што удари лопту. Да ли је то дозвољено?

Да.

(Коментар: Старо упутство којим се забрањено коришћење финти код казненог ударца Међународни Борд је укинуо 2000. године).

ПРАВИЛО 15 – Убацивање

1. Лопта изађе преко уздужне линије, али пре него што је убачена, играч намерно удари ногом противника. Шта ће предузети судија?

Искључиће играча због насилног понашања a игру ће наставити убацивањем.

(Коментар: Прекршај се догодио када лопта није била у игри, па стога само дисциплинска казна a наставак игре је убацивање пошто је лопта, непосредно пре прекршаја, напустила терен за игру преко уздужне линије).

2. Играч исправно врши убацивање. Лопта не уђе у терен за игру већ остане ван граница терена. Шта ће предузети судија?

Убацивање се понавља.

(Коментар: Играч је правилно, како је прописано Правилом 15 вршио убацивање, a лопта није стигла у терен за игру (није у игри), па стога иста екипа, a не противник, врши ново убацивање).

3. Док исправно врши убацивање, играч намерно баци лопту на главу противника. Шта ће предузети судија?

Игра се зауставља. Ако је по мишљењу судије играч крив због неспортског понашања, биће опоменут или искључен због насилног понашања. Игра се наставља директним слободним ударцем за противничку екипу са места где се прекршај догодио тј. са места где је лопта погодила противника.

(Коментар: Види Водич за судије, Правило 15, Процедура - прекршаји. Напомена: Убацивање лопте са уздужне линије не мешати са вратарем који лопту док је у игри баца на противника. Види питање бр. 2 у Правилу 2).

4. Постоји ли максимално растојање од уздужне линије са кога се може извршити убацивање?

Не. Убацивање треба да буде извршено са места где је лопта напустила терен за игру.

(Коментар: Допуном Правила 15 "Сви противнички играчи морају се налазити најмање 2 метра од места где се врши убацивање" престала је потреба за ранијим тумачењем којим се играчу који убацује лопту пружала могућност да то учини на 1 метар од места где је лопта прешла преко уздужне линије).

5. Играч врши убацивање са делом стопала на или ван уздужне линије или са стопалима на терену за игру и петама на уздужној линији. Да ли је то дозвољено?

Да, пошто су најмањим делом делови оба стопала на земљи било на уздужној линији, било на делу терена ван ове линије.

(Коментар: Таквим положајем стопала играч је испунио услове прописане Правилом 15).

6. Из убацивања које је извршено неправилно лопта се упути директно противнику. Да ли је дозвољено наставити игру применом правила предности?

Не. Убацивање мора поново да изведе противничка екипа.

(Коментар: Правило предности се не може применити код прекршаја када лопта није у игри. Код прекршаја убацивања, убацивање се додељује противнику).

7. Да ли је играчу дозвољено да убацивање изврши клечећи или седећи?

Не. Убацивање је једино дозвољено ако је исправно спроведена процедура прописана Правилом 15, Извођење.

(Коментар: Када убацује лопту клечећи или седећи, играч није "делом оба стопала било на уздужној линији било на земљи са стране уздужне линије" како прописује Правило 15).

8. Играч врши убацивање. Он баца лопту директно свом вратару који, пре него што је лопта ушла у врата, додирујући је рукама покушава да спречи да уђе у врата. Шта ће предузети судија?

Примењује се предност и признаје погодак.

(Коментар: За прекршаје које, док је лопта у игри, учини играч (али не и заменик), примењује се предност).

ПРАВИЛО 16 – Ударац са врата

1. Играч који правилно изведе ударац са врата, намерно одигра лопту руком пошто је она изашла из казненог простора али пре него што је њом одиграо било који други играч. Коју одлуку доноси судија?

Досудиће директан слободан ударац за противничку екипу. Играч ће такође бити дисциплински кажњен сагласно Правилима игре.

(Коментар: Играч је учинио два прекршаја: прво, после изведеног ударца са врата додирнуо је лопту када је била у игри a да је пре тога нико од осталих играча није додирнуо (за који прекршај је прописан индиректан слободан ударац) и друго, то је намерно учинио руком, па се, код два истовремена прекршаја примењује тежи – овде је то директан слободан ударац).

2. Пошто је изведен ударац са врата, a пре него што је лопта напустила казнени простор, противник уђе у казнени простор и ту буде фаулиран од одбрамбеног играча. Шта ће судија предузети?

Одбрамбени играч се опомиње или искључује у зависности са тежином прекршаја, a ударац са врата се понавља.

(Коментар: Пошто се прекршај догодио док лопта није била у игри (није из казненог простора ушла у остали део терена за игру) примењује се само дисциплинска казна, a игра, како Правило 16 прописује, наставља поновним извођењем ударца са врата).

3. Из ударца са врата лопта удари судију у казненом простору и настави игру. Шта ће предузети судија?

Никаква акција није потребна. Лопта остаје у игри пошто се од судије одбила у терен за игру.

(Коментар: Види Правило 9, део Лопта у игри).

4. Играч изводи ударац са врата и лопта пређе попречну линију a није изашла из казненог простора у игру. Шта ће судија предузети?

Поновити ударац са врата.

(Коментар: Oвo је случај када лопта из ударца са врата непосредно напусти терен за игру преко попречне линије на делу од стуба врата до границе казненог простора, па се у складу са Правилом 16, ударац са врата понавља. Уколико судија процени да то играч намерно ради, показаће му жути картон због одлагања наставка игре).

Правило 17 – Ударац из угла

1. Приликом извођења ударца из угла, који је исправан начин постављања  лопте у четвртини круга?

Дијаграм илуструје неколико правилних и неправилних положаја лопте.
(Коментар: Лопта, бар најмањим својим делом, мора бити на попречној или уздужној линији или угаоном луку - види скицу у Водичу за судије, Правило 17. Линије припадају простору који обележавају - види Правило 1, Обележавање терена).

2. Да ли лопта треба да напусти угаони простор да би била у игри?

Не. Лопта је у игри када се удари и крене.

(Коментар: Угаони простор је само обележени део терена у који се поставља лопта код извођења ударца из угла, a лопта је у игри чим се помери. Види Правило 17, Извођење).

Процедура за одређивање победника утакмице

а) Да ли ударци са тачке за казнени ударац који служе за одређивање победника утакмице чине саставни део утакмице?

Не.

(Коментар: Правило 7- Трајање утакмице, дозвољава продужење трајања утакмице само да се изведе казнени ударац досуђен због прекршаја у регуларном току игре, a не и за серију удараца на врата са тачке за казнени ударац, који нису казнени ударци, него процедура којом се одређује победник нерешене утакмице када правила такмичења то захтевају. Види Водич за судије, Процедура за одређивање победникаутакмице).

б) Капитени обе екипе се договоре да не изводе ударце са тачке за казнени ударац којима се одређује победник утакмице или утакмице код куће и на страни без обзира што је ово прописано правилима такичења. Како ће
судија поступити?

Судија ће доставити извештај надлежном органу.

(Коментар: Правило 10 у делу Правила такмичења, прописује како се добија победник нерешене утакмице и то се мора спроводити).

ц) Ko је одговоран за избор играча за извођење ових удараца?

Свака екипа је одговорна за избор својих играча између оних који су на крају утакмице били на терену, као и за редослед извођења.

(Коментар: Свака екипа одређује своје играче и њихов редослед у извођењу удараца. Судија бележи извођаче и контролише да играч који је једном извео ударац на врата, други пут то може да учини тек када сви његови саиграчи изведу по један ударац).

д) У току извођења удараца са тачке за казнени ударац којима се одређује победник утакмице или утакмице код куће и на страни лопта прсне пошто удари у стуб врата или пречку и не пређе линију у вратима. Треба ли овај ударац поновити?

Не.

(Коментар: Ударац се не понавља, јер лопта није прсла приликом извођења ударца на врата, него од ударца у стубврата, a исход је познат).

е) Може ли повређени играч бити изузет од извођења ових удараца?

Да, али не може бити замењен другим играчем.

(Коментар: Ако се то догоди, противничка екипа не своди број својих играча на једнак број са противничком екипом. Само се вратар, ако се за време извођења ових удараца повреди, може заменити уписаним замеником уколико његова екипа није искористила максималан број Правилником такмичења дозвољених измена).

ф) На крају утакмице или продужетака, неки играчи напусте терен за игру и не врате се за извођење удараца са тачке за казнени ударац којима се одређује победник утакмице или утакмице код куће и на страни. Шта ће судија предузети?

Сви играчи који нису повређени морају учествовати у извођењу ударца за добијање победника. Уколико се не врате на терен за игру ударци се неће изводити a судија ће инцидент пријавити надлежном органу.

(Коментар: Процедура извођења удараца на врата се мора поштовати, a она каже да у извођењу удараца учествују сви играчи који су на крају утакмице, или продужетка, били на терену за игру. Одступања од овог правила не могу се толерисати).

г) Може ли играч бити опоменут или искључен за време извођења удараца са тачке за казнени ударац којима се одређује победник утакмице или утакмице код куће и на страни?

Да.

(Коментар: Види Водич за судије, Процедура).

х) Треба да се изводе ударци са тачке за казнени ударац да би се добио победник утакмице или утакмице код куће и на страни. Може ли једна екипа која није вршила замене да замени једног или више својих играча пре извођења удараца?

Не. Само играчи који су били на терену за игру на крају утакмице могу да изводе ове ударце.

(Коментар: Види коментар под тачком ф).

и) После продужетака, a пре извођења удараца за добијање победника, покваре се рефлектори на стадиону. Шта ће судија предузети?

Судија ће сачекати разумно време док се светло поправи, али ако то не буде могуће, резултат утакмице ће бити одлучен по Правилнику o такмичењу.

(Коментар: За такмичење у ФСС, види Одлуку ФСС бр.6 - у Правилу 7).

ј) У току извођења удараца за добијање победника искључен је вратар. Може ли бити замењен уписаним замеником?

Не.

(Коментар: Дисциплинска казна се примењује као у току утакмице).

к) У току извођења удараца за добијање победника, повреди се вратар и не може да настави да брани. Може ли бити замењен са било којим уписаним замеником?

Да. Дозвољено је уколико није искоришћен дозвољени број замена.

(Коментар: Пажња. Услов за ову замену вратара је повреда током извођења удараца на врата, а не и у периоду од завршетка утакмице до почетка серије за извођењеудараца).

л) У току извођења удараца за добијање победника једна екипа остане са мање од седам играча. Треба ли судија да прекине извођење удараца?

Не. Ударци за добијање победника нису саставни део утакмице.

(Коментар: Одредба је потпуно јасна. Минималан број играча важи само за утакмицу, a ударци за добијање победника са тачке за казнени ударац нису саставни део утакмице).

м) У току извођења удараца са тачке за казнени ударац, један или више играча су повређени или искључени. Треба ли судија да осигура једнак број играча сваке екипе да остане у средишном кругу да би изводили ове ударце?

Не. Једнак број играча у свакој екипи примењује се само на почетку серије удараца са тачке за казнени ударац.

(Коментар: Тако је одлучио Међународни Борд).

Владан Вићентијевић и Константин Зечевић
Јул, 2009.