четвртак, 25. новембар 2010.

KODEKS - OBAVEZE I PONAŠANJE ČLANOVA UDRUŽENJA FUDBALSKIH SUDIJA

Kodeks je skup paravila i načela o ponašanju članova Udruženja fudbalskih sudija, sudija i sudija instruktora, pri obavljanju dužnosti na fudbalskim utakmicama u funkciji sudije, delegata - instruktora i posmatrača na teritoriji fudbalskog saveza Srbije i njihovih obaveza i ponašanja koji proističu iz odredaba Pravila fudbalske igre i propozicija o takmičenju i drugih akata Fudbalskog saveza Srbije i ______________________ .

Član 1.

Sudija  i sudija instruktor treba da aktivno rade u svojim matičnim udruženjima i fudbalskoj organizaciji.
Da se angažuju, rade na unapređenju fudbalskog sporta, podižu nove kadrove i unapređuju kvalitet suđenja i jačaju ugled Udruženja fudbalskih sudija.
Sudija i sudija instruktor mora da budu, kao ličnosti, jakih moralnih kvaliteta i primerni građani u sredinama gde žive.
Sudija i sudija instruktor dužni su da čuvaju ugled fudbalske i sudijske organizacije počev od ponašanja na javnom mestu do suđenja utakmica i rade savesno i odgovorno u organizaciji i telima fudbalske i sudijske organizacije. Nije im dozvoljeno iznošenje neistine o svojim kolegama i radu organizacije kojim se narušava ugled organizacije i kolega.

Član 2.

Sudija se obavezuje da će fudbalske utakmice suditi savesno, po svom najboljem znanju i uverenju, poštojući  Pravila fudbalske igre, propise fudbalskog takmičenja i da će u  njihovoj primeni biti dosledan, pravičan, energičan, odvažan i hrabar.Fer plej je ideja vodilja u obavljanju dužnosti sudije.

Sudija je obavezan da prema igračima, stručnom rukovodstvu klubova, dežurnim licima na utakmicama, publici i ostalim prisutnim ima korektan odnos, uvažava njihovu ličnost i dostojanstveno svojim suđenjem podstiče fer i korektnu igru.

Sudija instruktor obavezuje se da će svoje dužnosti obavljati savesno, nepristrasno i stručno na najbolji način kako to fudbalski propisi zahtevaju.

Član 3.

Sudija i sudija instruktor neprekidno rade na ličnom stručnom  usavršavanju, praćenju odluka i Uputstava fudbalske i sudijske organizacije, prate kretanja u savremenom fudbalskom sportu i preporuke i stavove FIFA i UEFA, a stečena znanja primenjuju u praksi.


Član 4.

Opšti fizički izgled sudije treba bude normalnog  fizičkog izgleda, sklon za teža fizička naprezanja. Sudija treba da bude sportska figura koji svojom pojavom uliva poverenje učesnicima igre.
Sudija se sam stara da bude uvek spreman za suđenje utakmica, a obaveza mu je i da dva puta godišnje ispuni fizičke norme – testove na seminarima koji se održavaju pre početk svakog dela sezone (na saveznom stepenu IV testa fizičkih normi). Svi ovi zahtevi moraju se ispuniti a to se postiže samo redovnim treninzima i održavanju fizičke kondicije na zavidnom nivou.

Član 5.

Sudiji i Sudiji instruktoru zabranjeno je konzumiranja alkohola i nedozvoljenih stimulativnih sredstava, jer time narušavaju ugled i lik članova udruženja sudijske i fudbalske organizacije.

Član 6.

Sudija i Sudija instruktor, kada dođu na određenu utakmicu da obavljaju dužnost, moraju biti primereno odeveni, obrijani i podšišani, što treba da ostavi povoljan utisak o njihovoj ličnosti. Strogo je zabranjeno ići na utakmice odeven u kratke pantalone, šortseve, atletske majice bez rukava i papuče.

Član 7.

Sudije i Sudije instruktori koji obavljaju dužnost na utakmicama treba da izbegavaju kontakte sa klubovima i njihovim rukovodstvima pre i posle utakmice i u slučaju bilo kakve pretnje, pritisaka pokušaju podmićivanja ili ucena da prijave svom predpostavljenom rukovodiocu, komesaru suđenja.

Član 8.

Sudije i Sudije instruktori koji vrše dužnost na utakmicama obavezni su da  dođu na stadion/teren gde se odigrava utakmica najmanje jedan (1) sat pre početka utakmice. Obavezni su da se jave organizatoru – domaćinu utakmice i posle toga da stupe na svoje dužnosti. Sudije su obavezne da pregledaju teren za igru i konstatuju njegovo stanje i uslove za igru, pregledaju svlačionice i opremu igrača i da se psihički i fizički (zagrevanje na terenu) spreme za utakmicu. Instruktori – delegati obavezno pregledaju sportske legitimacije ( datum članarine, lekarske preglede, indentifikaciju igrača) i sastavljaju zapisnik do početka utakmice.U slučaju da delegat nije došao njegove obaveze preuzima sudija utakmice.

Član 9.

Sudija sudi utakmicu u sporskoj opremi prema pravilniku. Sudijsku opremu čine:

-   Dres kratkih i dugačkih rukava ( u različitoj boji od igrača na terenu) Dužina   dresa mora da je  primerena tako da se nevidi podres ili golo telo sudije. Na   levoj strani dresa postavlja se grb FSS, a na dresu su i obavezni 1 -2 džepa.
- Šorst – kratke pantalone (obično su crne boje) čija dužina doseže do polovine   butina i mogu imati dva džepa sa strane i jedan pozadi. Nije dozvoljeno nositi  preduge ili veoma uske šortseve.
- Štucne su obično crne boje i njihova dužina doseže do ispod kolena.
- Kopačke (crne boje) ili patike sa sitnim kraponima su obavezna oprema.
- Sudija mora uvek da ima čistu i urednu – ispeglanu opremu.

Za vođenje utakmice sudiji je potrebno sledeće:
-         Dve pištaljke;
-         Sat ili štopericu;
-         Žuti i crveni karton kao i novčić ( za biranje strana);
-        Manju beležnicu, olovku ( za evidenciju pokazanih kartona );
-         Maramicu.

Član 10.

Sudije i sudije instruktori koji obavljaju dužnosti na utakmicama van mesta boravka kao prevozno sredstvo mogu koristiti sopstveno vozilo – automobil, autobuski prevoz ili železnički prevoz. Troškove prevoza naplaćuju klubu domaćinu ili organizatoru meča i to po  uslovima koje je odredio nadležni (matični) organ. Sudije i delegati moraju da se dogovore oko prevoza i obavezni su da na utakmicu idu jednim kolima. Troškovi prevoza ukoliko se utakmica igra u istom mestu odakle su i sudije se nenaplaćuje. Nije dozvoljeno na put i utakmice voditi prijatelje, članove porodica niti bilo koga ko nije određen da službeno prisustvije utakmici.
Naplata sudijskih taksi  u visini koju je odredio nadležni organ  takođe se vrši putem isplate od strane kluba domaćina ili organizatora meča. Sudije i sudije instruktori su dužni da ispišu naloge i predaju ih pre utakmice. Nije dozvoljeno naplatiti ono što nije odredio nadležni organ. Svaki trošak koji je napisan protiv pravilnika o naplati mora se vratiti, a za pojedince za koje se utvrdi da su naplatili više od dozvoljenog biće rigorozno kažnjeni. U slučajevima kada organizator nije obezbedio sredstva za isplatu službenih lica, sudije su obavezne da utakmicu odsude, a naplata će biti izvršena putem Nadležnog organa.

Član 11.

Dozvoljava se normalni i sportski  kontakt sudije i sudije instruktora sa rukovodstvom klubova u vremenu određenom kao obaveza za dolazak na stadione – igrališta. Po odigranoj utakmici, završenom zapisniku, domaćin može pozvati sudije i sudije instruktore da budu njihovi gosti, što sudije i instruktori mogu prihvatiti i da  zadržavanje nebude duže od _____ sata. Zabranjeno je na takvim večerama okupljanje sudija koji nisu bili službeno na tim utakmicama, izbegavati opijanja i sve vidove nepristojnog ponašanja na takvim skupovima.

Član 12.

Po završetku utakmice sudije i sudije instruktori obavezni su da podnesu izveštaj, sudijski izveštaj i to u roku od 48 h. sa detaljnim opisom svih događaja i jasnim preciznim formulacijama koji su se desili pre, za vreme i posle utakmice onako kako to fudbalski propisi to i predviđaju.
Sudije i sudije instruktori imaju obavezu da u roku od četrdesetosam (48) sati uplate taksu za unapređenje sudija i suđenja u iznosu od ____ % od naplaćene takse na svom rangu. Ova taksa uplaćuje se matičnom savezu.
Takođe sudije i sudije instruktori imaju obavezu da plate i godišnju članarinu. Članarina se plaća u iznosu jedne takse sa ranga na kom se nalaze članovi.

Član 13.

Obaveze i ponašanje sudija i sudija instruktora koji nisu predviđeni ovim kodeksom a predviđevi su propisima FSS obavezni su za sve članove udruženja. Nepridržavanje ovog Kodeksa predstavlja disciplinski prekršaj i podrazumeva odgovornost onih na koje se i odnosi.

Član 14.

Udruženje fudbalskih sudija je van stranačka sportska organizacija .

Član 15.

Kodeks se primenjuje i obavezan je za sve sudije i sudije instruktore na teritoriji FSS.

Нема коментара:

Постави коментар