понедељак, 30. мај 2011.

FUDBALSKI SUDIJA MASTILOVIĆ -SUĐENJE ZA PRIMER

U poslednjih nekoliko meseci često sam imao priliku da čujem od mnogih ljudi iz Udruženja afirmativne priče o Dejanu Mastiloviću, fudbalskom sudiji I kategorije iz Sente. Svaki moj pokušaj da se u prethodnom periodu organizujem tako da mogu da odem na utakmicu koju ovaj sudija sudi ostali su bez uspeha. Teško je bilo uklopiti moje obaveze i delegiranja. No, kako to obično biva ko čeka taj i dočeka. U subotu, 28. maja otišao sam u Čelarevo i pogledao na delu ovog fudbalskog sudiju. Na programu je bilo 28. kolo Srpske lige Vojvodina, utakmica između ČSK-a i Cementa iz Beočina.

Osećaj da pričama nije prevaren je jedan od zasigurno najlepših osećaja koja čoveka mogu da obuzmu nakon provere svega onoga što je imao priliku da čuje o nečemu ili nekome. Takav utisak sam i ja stekao nakon svega onoga što sam video na toj utakmici. Počeću od kraja, Dejan Mastilović je fudbalski sudija koji u sebi poseduje kvalitet koji ga, sasvim sigurno mogu reći, odvaja od presečnih i dobrih sudija. Njegovo suđenje je iznad proseka i dobrog. Ono je bilo vrlo dobro. Gotovo sve odluke koje je na ovoj utakmici sudija Mastilović doneo bile su tačne, blagovremene i bez propusta. Kad ovo kažem mislim na njegovu vrlo dobru primenu PFI, na njeghov istančan osećaj za igru kao i savršeni osećaj pulsiranja duha Pravila fudbalske igre.

Pošto je gornja konstatcija uopštena a da bi dočarao sve one utiske koje sam sa utakmice poneo počeću redom. Šta sam sve imao prilike da vidim kod ovog fudbalskog sudije?
 • Video sam tačno i dosledno kažnjavanje prekršaja;
 • Video sam jasno razlikovanje šta je start na loptu a šta start na igrača;
 • Video sam pravovremene reakcije i preventivno delovanje kod ozbiljnih prekršaja;
 • Video sam ispravne reakcije kod držanja, guranja, povlačenja i saplitanja protivnika (kazneni udarac za gostujući tim);
 • Video sam pravilo reagovanje kod gubljenja vremena;
 • Video sam pravilne procene kod izglednih situacija za postizanje pogotka kad je igrač zaustavljen u napadu koji obećava (kazneni udarac za domaći tim)
 • Video sam istančan osećaj za procenu namernog i ne namernog igranja rukom;
 • Video sam kako sudija obezbeđuje dosledno i tačno rastojanje 9,15m;
 • Video sam jasno izraženu punu kontrolu kod nastavka igre;
 • Video sam ispravnu i tačno odmerenu nadoknadu vremena;
 • Video sam pravilnu upotrebu pravila prednosti koja je imala za rezultat pun razvoj igre;
 • Video sam sudiju koji je tokom celokupnog trajanja utakmice imao punu kontrolu nad igrom i igračima;
 • Video sam sudiju koji je uživao u poslu kojeg obavlja;
 • Video sam sudiju koji kroz odluke koje je donosio nije sitničario;
 • Video sam kako se ispravno i sa puno mere izriču disciplinske kazne;
 • Video sam pravilno isključenje zbog sprečavanja izgledne prilike za postizanje pogotka (kod kaznenog udarca koji je bio dosuđen za domaći tim);
 • Video sam „džentlmenski“ način pokazivanja kartona;
 • Video sam sudiju koji razgovara sa igračima pristupajući im s uvažavanjem i poštovanjem;
 • Video sam sudiju kod kojeg je stepen fizičke pripremljenosti na izuzetno visokom nivou;
 • Video sam sudiju koji je fizički izvanredno pripreljen, koji je izdržljiv i koji poseduje sposobnost promene ritma;
 • Video sam sudiju kod kojeg stil trčanja odiše odvažnošću i autoritetom;
 • Video sam sudiju koji je uvek blizu faze igre, koji prati sve vreme igru ali koji je ne ometa;
 • Video sam sudiju koji se kreće racionalno;
 • Video sam sudiju koji ima jasnu tehniku suđenja i upotrebu pištaljke;
 • Video sam sudiju koji vidi sve znake svojih pomoćnika i na njih brzo reaguje;
 • Video sam sudiju koji je imao dobru podelu posla sa sudijama pomoćnicima;
 • Video sam sudiju koji je uživao kod igrača i ljudi u tehničkom prostoru veliki respekt i poštovanje;
 • Video sam sudiju koji ne pada u vatru, koji je smiren i hladnokrvan;
 • Video sam sudiju koji pleni spoljašnjim izgledom;
 • Video sam sudiju koji je u svom suđenju objektivan, bez uticaja sa strane;
 • Video sam sudiju koji stabilan i dosledan u odlukama koje donosi;
 • Video sam sudiju koji je odlučan, nepokolebljiv, hrabar uvek miran i dosta diskretan.
Kad bi sve ono što sam video morao da sažmem u jednu rečenicu, onda bi ta rečenica glasila – video sam suđenje dostojno najvišeg ranga našeg takmičenja. U tu konstatciju, na osnovu bogatog i ličnog iskustva sam potpuno siguran. Definitivno, Fudbalski savez Vojvodine, čiji je kadar sudija Mastilović, može biti ponosan što u svojim redovima ima ovakvog fudbalskog sudiju.

понедељак, 23. мај 2011.

PRAVILO 14 – KAZNENI UDARAC

Kad i pri kojim uslovima će sudija dosuditi tehničku meru – kazneni udarac za jedan tim sasvim jasno je definisano u Pravilu 12 PFI. Tu se nema šta dodati sem opaske da i kod ove tehničke mere, kao što je to slučaj i kod direktnog slobodnog udarca, važi princip „slobodnog sudijskog uverenja“. Međutim, ono što posebno zavređuje pažnju kada govorimo o primeni Pravila 14 jesu četiri pitanja a to su: saradnja sudije i sudije pomoćnika prilikom izvođenja kaznenog udarca, priprema za izvođenje kaznenog udarca, povrede koje igrači tokom izvođenja kaznenog udarca učine i kazne koje sudija treba da izrekne u slučaju kada igrači učine neku od povreda prilikom izvođenja kaznenog udarca.

U okviru prvog pitanja, saradnja sudije i sudije pomoćnika, treba se posebno osvrnuti na ulogu i zadatak koji sudija i sudija pomoćnik imaju prilikom izvođenja kaznenog udarca. Kad govorimo o sudija onda možemo konstatovati sledeće:
 • sudija upravlja preduslovima za ponovno izvođenje kaznenog udarca;
 • prati da li su igrači prilikom izvođenja kaznenog udarca učinili neku od povreda, osim golmana, uključujući i igrača koji izvodi kazneni udarac;
 • potvrđuje signal sudije pomoćnika za gol ili za povredu koju je, prilikom izvođenja kaznenog udarca, učinio golman.
S druge strane sudija pomoćnik prilikom izvođenja kaznenog udarca saglasno odredbama PFI ima sledeću ulogu i zadatak:
 • da stoji na uglu gde se spajaju poprečna linija kaznenog prostora i gol-aut linija ( s kontra strane od mesta gde se nalazi sudija );
 • da prati povrede koje učini golman prilikom izvođenja kaznenog udarca;
 • da signalizira sudiji ako je gol pravilno postignut;
 • da se brzo vrati na aut liniju ukoliko je golman odbranio kazneni udarac a lopta ostala u igri.
Posebno pitanje je priprema, koju treba da obezbedi sudija, za izvođenje kaznenog udarca. Pre nego što se izvede kazneni udarac obaveza je sudije da utvrdi identifikaciju igrača koji izvodi kazneni udarac, da proveri da li je lopta pravilno postavljan na mesto koje je obeleženo u kaznenom prostoru za izvođenje kaznenog udarca, da li se golman nalazi na gol-liniji između stativa okrenut licem ka izvođaču kaznenog udarca i da li su saigrači izvođača kaznenog udarca i golmana van kaznenog prostora, van polukruga kaznenog prostora i iza lopte. Tek kada su svi gore pobrojani uslovi ispunjeni sudija će dati znak da se može izvesti kazneni udarac.

Kao i kod drugih tehničkih mera, tako i kod kaznenog udarca moguće je da dođe do određenih povreda koje je neophodno da sudija i sudija pomoćnik uoče i da ih sankcionišu. Kada govorimo o povredama koje igrači mogu da učine kod tehničke mere – kazneni udarac onda je svakako neophodno razgraničiti tri slučaja:
 1. Povreda je učinjena nakon dosuđenog kaznenog udarca a pre nego što je sudija dao znak da se izvede kazneni udarac. S obzirom da se lopta nalazi van igre kakve će mere sudija preduzeti prema igračima koji su učinili povredu zavisi od same povrede koju su igrači učinili dok će izvođenje penala biti nastavljeno saglasno poreceduri za ispravno izvođenje kaznenog udarca;
 2. Povreda je učinjena posle zvižduka sudije za izvođenje kaznenog udarca a pre nego što je lopta u igri. Sudija će dopustiti tok izvođenja kaznenog udarca a odluka nakon realizacije kaznenog udarca će zavisiti od ishoda kaznenog udarca.
 3. Povreda je učinjana nakon što je lopta u igri. U ovom slučaju sudija će povrede sankcionisati kao i u toku redovne igre.
Ukoliko povredu prilikom izvođenja kaznenog udarca, posle zvižduka sudija a pre nego što je lopta u igri, učini igrač napada a gol je posignut sudija će ponoviti izvođenje kaznenog udarca. S druge strane, ukoliko gol nije postignut sudija će dosuditi indirektan slobodan udarac u korist tima protiv kojeg je bio dosuđen kazneni udarac.

Ukoliko povredu prilikom izvođenja kaznenog udarca, posle zvižduka sudije a pre nego što je lopta u igri, učini igrač odbrane a gol je postignut sudija će pogodak priznati. S druge strane, ako pogodak nije postignut sudija će ponoviti izvođenje kaznenog.

Ukoliko povredu prilikom izvođenja kaznenog udarca učine igrači oba tima, posle zvižduka sudije a pre nego što je lopta u igri, u tom slučaju će sudija kazneni udarac ponoviti bez obzira na to da li je pogodak postignut ili ne.

Ukoliko povredu prilikom izvođenja kaznenog udarca učini golman, posle zvižduka sudije a pre nego što je lopta u igri, a pogodak je postignut isti će biti priznat. S druge strane ako pogodak nije postignut kazneni udarac će se ponoviti.

Ovom priliko potrebno je još reći da je „lažni napad“ - taktika zavaravanja suparnika prilikom izvođenja kaznenog udarca dozvoljen kao deo fudbala. Međutim, ako po mišljenju sudije „lažni napad“ - taktika zavaravanja suparnika prilikom izvođenja kaznenog udarca predstavlja gest nesportskog ponašanja igrač će zbog toga biti opomenut a pogodak koji je tako postignut će biti poništen. U tom slučaju pristupiće se ponovnom izvođenju kaznenog udarca. Ovde valja pojasniti da se pod zavaravanjem suparnika podrazumeva tok dotrčavanja igrača, koji izvodi kazneni udarac do lopte i takav tok je dozvoljen u fudbalu. Međutim, zavaravanje suparnika kod udarca lopte, nakon što je igrač dotrčao do nje, smatra se nesportskim ponašanjem i biće sankcionisano od strane sudije na način kako je gore navedeno.

Na kraju valja napomenuti da iako je Pravilo 14 jasno napisano njegova interpretacija u praksi se pokazala kao dosta problematiča za sudije. Često se može videti da sudije prave greške na ovom pitanju. Ova konstatcija se podjednako odnosi kako na utakmice najvišeg ranga takmičenja u nas tako i na niže rangove što nedvosmisleno pokazuje da se tačnoj i doslovnoj interpretaciji ovog pravila ne posvećuje odgovarajuća pažnja.

субота, 21. мај 2011.

ПОМОЋ МЛАДИМ СУДИЈАМА

УЕФА је прошле недеље одржала још један у низу планираних семинара под називом „Талени и ментори“. Основа идеја која се протеже кроз ову врсту семинара јесте та да старије, искусне судије својим млађим колегама дају савете и поделе са њима своја богата искуства. Овако конципиран семинар уклапа се у политику коју већ дуже време спроводи УЕФА, кад је у питању едукација младих судија, а то је да се кроз поклањање одговарајуће пажње младим судијама обезбеди бољи квалитет суђења али и регрутовања из редова младих судија оних који су добри.

На поменутом семинару интернационалне судије, које су већ завршиле своју судијску каријеру, поделила су своја знања и искуства са двадесетчетири млада арбитра. Кроз разговор који је вођен током трајања семинара нова генерација судија је могла много тога да научи од искуснијих својих колега. Кроз такву врсту контакта успостављена је једна врста „менторског односа“. Сваки од старијих судија је имао прилику да под свој „менторски надзор“ стави одређени број млађих колега који ће с друге стране, моћи да са својим „менторима“ буду у сталном контакту путем е-маила, телефона или да их ментори посете уколико се за то укаже потреба и дође позив. На семинару се посебно ставио акценат на акције које судије спроводе на терену, разговарало се о исхрани судија као и о понашању судија у јавности. Овом приликом је још једном потенцирано да се знање енглеског језика мора побољшати јер од квалитета познавања и коришћења овог језика у комуникацији у великој мери зависи и квалитет споразумевања међу судијама.

Исто тако на семинару „Таленти и ментори“ је обрађивано још неколико важних тема које су од велике важности за сваког судију. Тако нпр. Обрађено је питање успостављања неопходног интерактивног односа између судије и судије помоћника, затим путем симулација презентовани су примери из праксе где су младе судије могле да виде које су то најчешће грешке које судија може у току утакмице начинити.

Током протеклих једанаест година, од кад је стартовао овај програм, кроз њега је прошло више од стопедесет судија из националних савеза. Многе интернационалне судије које су прошле кроз овај програм данас су признате судије које суде најзначајније међународне утакмице.

Кад је у питању наша судијаска пракса ваља рећи да се и код нас кренуло са афирмисањем овог програма, али на жалост домети који су постигнути кроз овај систем едукације судија нису на оном нивоу на којем се очекивало да ће да буду.

понедељак, 16. мај 2011.

VAŽNO ZA NAUM 2!

1. Saglasno duhu PFI jedini pokušaj koji se NE sankcioniše jeste pokušaj igrača da igra loptu rukom.

2. Postoje dva elementa koja trebaju da budu zadovoljena da bi se dosudio ofsajd:

    PrviPoložaj igrača;
    DrugiDa je igrač uključen i aktivan;

Ukoliko jedan od ova dva elementa nije zadovoljen nema ni ofsajda. Prvi elemenat - položaj igrača je      jasno definisan Pravilom 11 PFI, dok se pod aktivnošću i uključenošću igrača podrazumeva da igrač ometa igru i/ili, ometa protivnika i/ili, stiče prednost iz položaja u kojem se nalazi.

3. Kad god tumačite PFI ili vršite njihovu interpretaciju morate da vežbate  logiku odgovaranja. To znači        da učenje PFI na pamet bez razmevanja nije dobro i može vas dovesti u zabludu.  Imajte uvek na umu da svako zato , ima svoje zašto. Ako uspete da razvijete logiku u tumačenju PFI to će vam u velikoj meri omogućiti da PFI primenjujete adekvatno.