уторак, 15. јануар 2013.

RADIONICA ZA POSMATRAČE SUĐENJA

- Načelno razmatranje -

Sve one sudije koje su po prestanku sudijske karijere prevedene u posmatrače suđenja preuzimaju na sebe jednu novu ulogu. U sklopu te nove uloge, metaforički rečeno, posmatrači suđenja postaju treneri i savetnici sudijama. Polazeći od tako definisane uloge posmatrači suđenja treba da daju ključni doprinos unapređenju sudijskih standarda. Da bi posmatrači suđenja taj doprinos ostvarili neophodno je vršiti kontinuiranu njihovu obuku kroz koju bi se razmotrili različiti aspekti njihove uloge prilikom ocenjivanja sudija. Dosadašnji način okupljanja posmatrača suđenja kroz organizovanje seminara svakako da nije dovoljan, te se stoga nameće pronalaženje novih modela putem kojih bi se posmatračima suđenja predočili svi aspekti u vezi njihove uloge u unapređivanju sudijskih standarda. Kao jedan od mogućih modela jeste organizovanje „radionica za posmatrače suđenja“.
Sam koncept organizovanja radionica podrazumeva da se posmatrači suđenja okupljaju češće u manjim grupama gde bi umesto principa „Ex Katedre“ preovladavao princip intereakcije. Ciljevi radionice za posmatrače suđenja bi bili:

- Uspostavljanje jedinstvene interpretacije PFI;
- Uspostavljanje jedinstvene analize u posmatranju sudije i njegovog učinka na utakmici;
- Praktične vežbe posmatranja suđenja;
- Izgradnja jedinstvene mreže za interakciju ideja;
- Bolje upoznavanje sa posmatračima suđenja.

Radionicom bi mogli da rukovodie naši najeminentniji stručnjaci iz oblasti suđenja, ali isto tako smatram da bi bilo veoma korisno na tim radionicama angažovati kao specijalnog gosta, ali i kao vođu radionice u praktičnom delu, i nekog od eminentnih UEFA posmatrača suđenja iz inostranstva.

Radionica bi mogla biti podeljena u dva dela: teoretski i praktični deo. Teoretski deo bi pod sobom podrazumevao razradu teoretskih pitanja iz oblasti interpretacije PFI, uputstava koje je Sudijski komitet UEFA dao sudijama, kao i pristup u analizi proaktivnih i preventivnih sudijskih odluka kao i njihov uticaj na tok utakmice. Isto tako u sklopu teoretske razrade na radionici bi mogla da budu i pitanje reagovanja sudija u teškim situacijama i odluke koje sudije u takvim situacijama donose.

Što se tiče praktičnog dela radionice ono bi obuhvatalo kompletan proces od snimanja učinka sudije, sastavljanje izveštaja, do razgovora sa sudijama nakon utakmice. To drugim rečima znači da bi u toku trajanja radionice za posmatrače suđenja isti trebali, nakon obrade teoretskih pitanja, da prisustvuju utakmici na kojoj bi posmatrali i ocenjivali učinak sudijske ekipe. Nakon utakmice posmatrači suđenja bi se povukli i svako za sebe sačinio svoj izveštaj o suđenju koji bi javno bio prezentovan na zajedničkom okupljanju. U tim izveštajima od posmatrača suđenja bi se tražilo da u svom izveštaju istakne preformanse sudije, da uradi analizu sudijinih odluka (prekršaji, simuliranje, sprečavanje protivničkog igrača u izglednoj prilici za postizanje pogotka, izricanje disciplinskih mera, kretanje i pozicioniranje sudije, saradnja sa sudijama pomoćnicima itd.). Isto tako od posmatrača suđanja bi se tražilo da posebno obrati pažnju na sudije pomoćnike i procene ofsajda. Takvi izveštaji bi bili predmet razgovora na panel raspravi u kojoj bi se ukazivalo kako na pozitivne strane tog izveštaja, tako i na negativne strane koje treba popraviti. U cilju što efikasnijeg rada razgovor o prezentovanim izveštajima posmatrača suđenja bi se obavljali po manjim grupama po principu interakcije mišljenja i ideja.

Mišljenja sam da bi organizovanje radionice za posmtrače suđenja donelo višestruku korist. Posmatrači suđenja bi putem ovako koncipirane radionice dobili prvo dragocene savete koje bi koristiti u svom radu, drugo veoma kvalitetnu obuku za što kvalitetnije sagledavanje učinka sudije na utakmici. S druge strane putem radionice bi se stekla veoma dobra slika o kvalitetu posmatrača suđenja. Korist je obostrana!

Нема коментара:

Постави коментар