понедељак, 04. фебруар 2013.

OSNOVNI TEST ZA PROVERU TEORIJSKOG ZNANJA SUDIJA

1.U toku utakmice u teren je ubačena još jedna lopta za igru. Ubačena lopta nije uticala na igru. Odluka sudije?
a.) Utakmicu prekinuti,ubačenu loptu ukloniti sa terena a utakmicu nastaviti spuštanjem lopte na mestu gde se lopta sa kojom se igra našla u prekidu igre.
b.) Zahtevati od igrača koji je najbliži ubačenoj lopti da je ukloni sa terena.
c.) Sačekati prekid igre i ubačenu loptu ukoliniti sa terena za igru. 

2.Ko odlučuje da li je teren podoban za igru?
a.) Delegat.
b.) Sudija.
c.) Sudija sa kapitenima timova.

3.U toku utakmice lopta je iz indirektnog slobodnog udarca udarila u okvir vrata prsla i našla se u mreži. Loptom je poslednji igrao igrač napadajuće strane. Odluka sudije?
a.) Udarac sa vrata.
b.) Udarac iz ugla.
c.) Priznati pogodak.

4.Pre početka utakmice jedan igrač je zamenjen upisanim zamenikom. Sudija o toj
zmeni nije bio obavešten. Sudija je prekinuo igru. Odluka sudije?
a.) Disciplinska mera-opomena igraču zmeniku, indirektan udarac u korist protivničkog tima sa mesta gde se lopta nalazila u trenutku prekida igre i dopustiće da zamenik nastavi igru.
b.) Disciplinska mera-opomena igraču zameniku, indirektan udarac u korist protivničkog tima sa mesta gde se lopta nalazila u trenutku prekida igre i neće dopustiti zameniku da nastavi igru.
c.) Disciplinska mera-opomena igraču zameniku, direktan udarac u korist protivničkog tima i zameniku će dozvoliti da nastavi igu.

5.Kad sudija treba da dođe na teren gde se odigrava utakmica na koju je određen?
a.) Najksanije 45 minuta pre početka utakmice.
b.) Najksanije 90 minuta pre početka utakmice.
c.) Najkasnije 60 minuta pre početka utakmice.

6.Sudija je dozvolio zameniku koji nije bio prijavljen da uđe u igru, posle čega je taj igrač postigao pogodak. Pre nego što je igra nastavljena sudija je uočio svoju grešku. Odluka sudije?
a.) Pogodak se priznaje. Zamenik će nastaviti igru.
b.) Pogodak se ne priznaje. Zamenik će biti udaljen sa terena za igru. Igra će biti nastavljena spuštanjem lopte na liniji vratara paralelnoj liniji u vratima na najbližem mestu gde je lopta ušla u vrata.
c.) Pogodak se ne priznaje. Zamenik će biti udaljen sa terena za igru. Igra se nastavlja indirektnim udarcem u korist protivničkog tima.

7.Zamenik koji se zagreva iza svojih vrata uđe u teren za igru i ispred svog kaznenog prostora namerno rukom spreči postizanje pogotka. Odluka sudije?
a.) Sudija će zaustaviti igru, zameniku izreći disciplinsku meru-isključenje a igru nastaviti indirektnim slobodnim udarcem za protivnički tim sa mesta gde se lopta nalazila kada je igra zaustavljena.
b.) Sudija će zaustaviti igru, zameniku izreći disciplinsku meru – opomenu a igru nastaviti indirektnim slobodnim udarcem za protivnički tim sa mesta gde se lopta nalazila kada je igra zaustavljena.
c.) Sudija će zaustaviti igru, zameniku zreći disciplinsku meru-isključenje a igru nastaviti direktnim slobodnim udarcem sa mesta gde se lopta nalazila kada je igra zaustavljena.

8.U slučaju nedolaska delegata na utakmicu ko preuzima delegatsku dužnost?
a.) Ispitani delegat koji se nalazi u gledalištu.
b.) Sudija utakmice.
c.) Sudija i predstavnici timova.

9.U toku akcije vratar brzo trči da zaustavi protivnika. Izbaci nogom loptu van terena za igru i sudija dosuđuje ubacivanje sa strane u korist protivničkog tima. Intervencija je vratara zadržala van terena za igru, i pre nego što se vratar vratio, ubacivanje sa strane je pravilno izvršeno i postignut je pogodak protiv vratarevog tima. Odluka sudije?
a.) Pogodak se ne priznaje. Indirektan udarac u korist vratarevog tima.
b.) Pogodak se ne priznaje. Ponavlja se ubacivanje sa strane.
c.) Pogodak se priznaje.

10.Tim koji ima osam igrača kažnjen je dosuđivanjem kaznenog udarca i isključenjem jednog igrača. Odluka sudije?
a.) Izvešće se kazneni udarac i zatim završiti utakmicu.
b.) Utakmica će biti završena bez izvođenja kaznenog udarca.

11.U obeleženom tehničkom prostoru mogu sedeti?
a.) Predstavnik kluba, trener, pomoćni trener, lekar, fiziotarapeut i rezervni igrači.
b.) Predstavnik kluba, trener, pomoćni trener, rezervni igrači i komesar za bezbednost.
c.) Predstavnik kluba, trener, pomoćni trener, rezerni igrači i predstavnici medija.

12.Tim koji igra protiv tima koji ima 12 igrača u terenu postigne pogodak. Sudija to primeti pre nastavka igre. Odluka sudije?
a.) Pogodak se ne priznaje. Igraču koji je kriv biće izrečena disciplinska mera-opomena zbog nesportskog ponašanja i zahtevaće se da taj igrač napusti teren.
b.) Pogodak se priznaje. Igraču koji je kriv biće izrečena disciplinska mera-isključenje zbog nesportskog ponašanja.
c.) Pogodak se priznaje. Igraču koji je kriv biće izrečena disciplinska mera-opomena zbog nesportskog ponašanja i zahtevaće se da taj igrač napusti teren.

13.Sudija je dozvolio da se igra nastavi iako je igrač napravio prekršaj za disciplinsku meru-opomenu. Igra je zatim zaustavljena i dosuđen je slobodan udarac u korist tima protiv kojeg je bio napravljen prekršaj. Igrač, da bi ostvario prednost, brzo izvede slobodan udarac. Odluka sudije?
a.) Dozvoliće se brzo izvođenje slobodnog udarca i čekaće novi prekid za izricanje disciplinske mere-opomene igraču koji je kriv.
b.) Neće se dozvoliti brzo izvođenje slobodnog udarca. Pre nego što nastavi igru sudija će najpre izreći disciplinsku meru-opomenu igraču koji je kriv.
c.) Dozvoliće se brzo izvođenje slobodnog udarca i odustaće se od izricanja disciplinske mere-opomene.

14.Sudija pomoćnik signalizira da je lopta prešla preko uzdužne linije. Pre nego što je sudija pokazao da je lopta van igre odbranbeni igrač u svom kaznenom prostoru grubo udari napadača. Odluka sudije?
a.) Disciplinska mera-isključenje odbranbenom igraču a igru nastaviti ubacivanjem lopte sa strane.
b.) Disciplinska mera-isključenje odbranbenom igraču i kazneni udarac protiv tima odbranbenog igrača.
c.) Discilinska mera-isključenje odbranbenom igraču i indirektan slobodan udarac na mestu gde je odbranbeni igrač udario napadača.

15.Kolika je važnost lekarskog pregleda za igrače do 17 godina starosti?
a.) 3 meseca.
b.) 6 meseci.
c.) 4 meseca.

16.Sudija vrši spuštanje lopte. Igrači jednog tima odbijaju da učestvuju u spuštanju lopte. Odluka sudije?
a.) Insistiraće da igrači prisustvuju spuštanju lopte.
b.) Izvršiće spuštanje lopte bez obzira na to što igrači jednog tima nisu prisutni spuštanju lopte.

17.Da li je saigraču dozvoljeno da stoji u ofsajd položaju kada se izvodi kazneni udarac?
a.) Da.
b.) Ne.

18.Igrač A odigra loptu saigraču B koji nije u ofsajd položaju, mada je drugi napadač C u ofsajd položaju. Igra se nastavlja, a zatim u sledećoj fazi igre, igrač B upućuje loptu saigraču C koji sada nije u ofsajd položaju. Taj igrač postiže pogodak. Odluka sudije?
a.) Pogodak se priznaje.
b.) Pogodak se ne priznaje.

19.Loptu je saigrač uputio igraču koji se nalazi u ofsajd položaju i nije aktivno uključen u igru, ali odbranbeni igrač namerno igra loptu rukom u svom kaznenom prostoru. Odluka sudije?
a.) Ofsajd i igru nastaviti indirektnim slobodnim udarcem sa mesta gde se zatekla lopta kad je igra zaustavljena.
b.) Kazneni udarac i disciplinska mera-opomena odbranbenom igraču.
c.) Kazneni udarac protiv tima odbranbenog igrača.

20.Lopta se nalazi u igri u centralnom krugu terena za igru. Vratar koji stoji u terenu za igru grubo udari protivničkog igrača koji se nalazi u prostoru ograničenom linijom u vratima i mrežom. Odluka sudije?
a.) Prekinuti igru, vratara isključiti a igru nastaviti spuštanjem lopte na mestu gde je bila u trenutku prekida igre.
b.) Prekinuti igru, vratar isključiti i kazneni udarac protiv vratarevog tima.
c.) Prekinuti igru, vratar isključiti a igru nastaviti indirektnim udarcem protiv vratarevog tima na mestu gde je lopta bila u trenutku prekida igre.

21.Igrač u svom kaznenom prostoru odbranbeni igrač držeći štitnik u ruci štitnikom udari loptu i spreči da lopta uđe u vrata. Odluka sudije?
a.) Indirektan slobodan udarac protiv odbranbenog igrača i disciplisnka mera-opomena odbranbenom igraču zbog nesportskog ponašanja.
b.) Kazneni udarac protiv tima odbranbenog igrača i disciplinska mera-isključenje odbranbenom igraču.
c.) Kazneni udarac protiv tima odbranbenog igrača i disciplinska mera-opomena odbranbenom igraču.

22.Ako igraču na utakmici je izrečena disciplinska mera-opomena i na kraju bude isključen zbog druge disciplinske mere-opomene u zapisniku sa utakmice u koloni „opomenuti i isključeni igrači“ se unosi?
a.) Samo isključenje.
b.) Obe disciplinske mere-opomene i isključenje.
c.) Jedna disciplinska mera-opomena i isključenje

23.Prilikom izvođenja kaznenog udarca i pošto je sudija dao znak za izvođenje, saigrač identifikovanog igrača za izvođenje kaznenog udarca utrči u kazneni prostor i izvede kazneni udarac. Odluka sudije?
a.) Dopustiće izvođenje kaznenog udarca jer je to bio deo taktičke zamisli tima koji izvodi kazneni udarac.
b.) Ponoviće se izvođenje kaznenog udarca i disciplinska mera-opomena igraču zbog nesportskog ponašanja.
c.) Zaustaviti igru, indirektan udarac u korist protivničkog tima i disciplinska mera-opomena igraču zbog nesportskog ponašanja.

24.Pošto je izveden udarac sa vrata, a pre nego što je lopta napustila kazneni prostor, protivnički igrač uđe u kazneni prostor i tu bude fauliran startom sa prekomernom upotrebom sile. Odluka sudije?
a.) Disciplinska mera-isključenje odbranbenom igraču i ponoviti udarac sa vrata.
b.) Disciplinska mera-isključenje odbranbenom igraču i kazneni udarac protiv tima odbranbenog igrača.
c.) Disciplinska mera-opomena napadajućem igraču i ponoviti udarac sa vrata.

6 коментара:

 1. Odgovori:

  1-c, 2-b, 3-a, 4-a, 5-c, 6-b, 7-a, 8-b, 9-c, 10-b, 11-a, 12-c, 13-b, 14-a, 15-c, 16-b, 17-b, 18-a, 19-c, 20-a, 21-b, 22-a, 23-c, 24-a.

  ОдговориИзбриши
 2. Zbog cega u 19. pitanju odbranbeni igrac ne dobija opomenu?(Da li je greska u resenju?). A imam i ja jedno pitanje za Vas ako mozete da mi pomognete, posto pouzdan odgovor nisam nigde uspeo da pronadjem. "Da li vratar sme da hvata rukom pravilno spustenu sudijsku loptu u svom kaznenom prostoru?"

  ОдговориИзбриши
 3. Pažljivo čitajte pitanje. Nema disciplinske mere - opomene jer igrač namernim igranjem lopte rukom nije ometao akciju protivnika - nije sprečio obećavajući napad (igrač ka kojem je lopta bila upućena nije aktivno uticao na igru). što se tiče Vašeg pitanja odgovor je da vartar u svom kaznenom prostoru ima pravo da loptu hvata rukom nakon pravilno spuštene sudijske lopte. Uslov za tu mogućnost je taj da je lopta u igti, tj. da je dodirnula teren za igru. Sve što se posle toga dogodi sudija procenjuje saglasno Pravilu 12.

  ОдговориИзбриши
 4. Posetilac bloga pod imenom "sasa" poslao je putem komentara rešemnja za ovaj test. Podsećam da su rešenja za ovaj test objavljena odmah po postavljanju testa. No, ostaje mi da napomenem da je posetilac bloga "sasa" poslao dva rešenja koja nisu identična. Po jednom rešenju "sasa" ima 22 tačna odgovora, po drugom 23. S obzirom da su poslata dva rešenja, kao i to da su rešenja za ovaj test već postavljena smatram da nema potrebe rešenja objavljivati. Hvala na razumevanju i poseti.

  ОдговориИзбриши
 5. Imam pitanje za vas: Da se nadovezemo na ono pitanje iz ovog testa kad zamenik koji stoji iza svojih vrata baci cipelu i spreci ocigledan pogodak ... neka je zamenik ekipa crvenih a protivnik koji je uputio loptu igrac ekipe plavih ...

  1) Ukoliko bi nakon sto je zamenik crvenih pogodio loptu i sprecio pogodak, lopta tako odbijena stigla do igraca plavih a on postigao pogodak, odluka ? Iskljucenje zamenika i pogodak se priznaje ?
  2) Lopta stigla do igraca plavih, on uputio udarac ka vratima i zatim vratar crvenih odbranio?
  3) Lopta stigla do igraca ekipe plavih, a on promasio okvir vrata ekipe crvenih?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Za prekršaje zamenika uvek indirektan slobodan udarac, a disciplinska mera prema težini prekršaja. Štitnik se smatra produženim delom ruke. Ovde se otvara pitanje da li je sudija primenio pravilo prednosti, ili nije. U Vašem pitanju potencirali ste dve stvari POGODIO LOPTU i SPREČIO POGODAK. U kontekrstu Vašeg pitanja odgovori su:

   1.) Ako sudija primeni pravilo prednosti pogodak se priznaje i izriče se zameniku disciplinska mera – opomena zbog nesportskog ponašanja. (Prema tumačenju Međunarodnog Borda postignuti pogodak u korist protivnika – oslobađa igrača disciplinske odgovornosti koji je nesportskim igranjem lopte rukom pokušao da spreči pogodak). Ako sudija ne primeni pravilo prednosti onda se igra zaustavlja zameniku se izriče disciplinska mera isključenje, a igra se nastavlja indirektnim slobodnim udarcem za protivničku ekipu sa mesta gde se lopta nalazila kada je igra zaustavljena.
   2.) Ako sudija primeni pravilo prednosti u sledećem prkidu igre zameniku će sudija izreći disciplinsku meru – isključenje zbog nesportskog igranja lopte rukom i sprečavanja pogotka. Ako sudija ne primeni pravilo prednosti onda se igra zaustavlja zameniku se izriče disciplinska mera – isključenje zbog sprečavanja pogotka, a igra se nastavlja indirektnim slobodnim udarcem sa mesta gde se lopta nalazila kada je igra zaustavljena.
   3.) Odgovor kao pod 2.)

   Избриши