субота, 13. август 2016.

ANALIZA PREKRŠAJA

- Uradite analizu prekršaja -

Postavljeno je pet situacija sa utakmica. Uradite analizu situacije (prekršaja). Analiza podrazumeva da uradite sledeće:      1. Razmotrite pitanja u vezi situacije (prekršaja).
      2. Donesite odluku.
      3. Definišite razloge odluke.

Kao i kod video testa tako i ovde nije u pitanju želja da vas neko proverava, već da vi sami sebe proverite.

Situacija 1.
Situacija 2.
Situacija 3.
Situacija 4.

Situacija 5.

2 коментара: