понедељак, 29. август 2016.

ČETIRI SITUACIJE KAO PRIMERI

- Primeri koji mogu da koriste -

Izdvojio sam četiri situacije koje mogu biti interesantne ne samo za analizu, već mogu poslužiti i kao dobar primer za edukaciju. Jedna situacije se tiče procene simuliranja prekršaja, dve situacije se odnose na procenu prekršaja unutar kaznenog prostora a jedna na procenu ofsajda.

Situacija 1. – O simuliranju prekršaja se u poslednje vreme, s pravom, je blogu dosta reči. Radi se o ponašanju igrača koje je postalo sastavni deo savremenog fudbala. Imajući u vidu da se simuliranje smatra nesportskim potezom igrača koji je usmeren ka tome da se prevari sudija i da se po tom osnovu ostvari korist za tim, isto treba da bude odlučno sankcionisano kako tehničkom kaznom tako i disciplinskom merom.
Upravo postavljena situacija ide u prilog iznetom. Kada analiziramo postavljenu situaciju jasno je da u ponašanju igrača u belom dresu nije bilo elemenata kažnjive radnje prema protivniku. Ponašanje igrača u crvenom dresu je usmereno na izazivanje i iniciranje kontakta sa protivnikom a u cilju iznuđivanja prekršaja. Takvo ponašanje ima sve elemente simuliranja zbog čega je trebalo d abude sankcionisano od strane sudije.Čak i način pada, položaj tela igrača u padu, ukazuje da se radi o simuliranju prekršaja.

Situacija 2. – U savremenom fudbalu česte su pojave da u kaznenom prostoru dolazi do kontakta vratara i protivničkog igrača u borbi za loptu. Kod takvog oblika borbe veoma je važno pravilno proceniti prirodu kontakta između vratara i igrača. Vrataru jeste dozvoljeno da na loptu startuje rukama, ali u tom startovanju se mora voditi računa da nekoristi ruke kako bi, pod izgovorom dopuštene slobode, na nepropisan način zaustavio protivničkog igrača.
Postavljena situacija upravo o navedenom govori. Na video snimku jasno se može videti da je vratar imao nameru da ide ka lopti ali je pre njega bio brži protivnički igrač koji je loptu sklonio. Nakon toga usledio je kontakt varatrevih ruku i protivničkog igrača nakon čega je igrač pao. Znači, u konkretnom slučaju imamo situaciju kada je vratar nepropisnim korišćenjem ruku omeo protivničkog igrača u daljem igranju loptom. Imajući u vidu da je vratar imao nameru da startuje na loptu, kao i da su mu šanse za tako nešto bile realne start vratara ne treba discplinski sankcionisati.

Situacija 3. – Ovu situaciju sam postavio kao primer koji treba da pokaže da ne podleže  svaki prekršaj u kaznenom prosotru disciplinskoj sankciji. Postoje prekršaji i okolnosti pod kojim aprekršaji nastanu zbog kojih je potrebno igrača, počinioca disciplinski sankcionisati isto onakokao što postoje prekršajikoji disciplinsku sankciju ne zahtevaju. Kada se radi o nesmotrenim prekršajima, ili čisto profesionalnim prekršajima onda disciplinska sankcija nije potrebna.
O tome govori postavljeni video klip. Jasno je da prekršaj od strane igrača u zelenom dresu prema protivniku postojao, ali isto tako jasno je da se radi o čisto profesionalnom prekršaju koji nema elemente zbog kojih bi trebao da bude disciplinski sankcionisan.

Situacija 4. – Procena ofsajda u savremenom fudbalu se pokazala kao veoma složen i zahtevan posao koji stoji pred pomoćnim sudijama. Iskreno, nisu sve situacije teške za procenu ali imamo veliki broj situacija koje zahtevaju od pomoćnog sudije veliku visprenost, maksimalnu koncentraciju i budnost, dobru preglednost kao i istančan osećaj za igru. Ovo je pogotovu važno zbog saznanja da ofsajd položaj sam po sebi nije kažnjiv, ali da vrlo brzo određenim aktivnostima igrača u ofsajd položaju isti može biti pretvoren u ofsajd.
O tome govori situacija na postavljenom videu. Kada govorimo o ovoj situaciji jasno je da su se dva igrača u belom dresu u trenutku kada je lopta bila upućena ka vratima nalazila u ofsajd položaju, kao što je evidentno da navedeni igrači ne pokazuje nameru da igraju loptom. Ta dva elementa nagoveštavaju da se i dalje radi o ofsajd položaju. Međutim, postavlja se pitanje da li su dva igrača u belom dresu svojim položajem tela izvršili opstrukciju vidnog prostora vratara i na taj način ga onemogućili da interveniše onako kako bi intervenisao da nije imao ispred sebe protivničke igrače. Upravo odgovor na poslednju zapitanost krije odgovor da li je došlo do pretvaranja ofsajd položaja u ofsajd. Ovakve situacije su dosta nezahvalne za ocenu jer ugao kamere nije uvek odgovarajući ako imamo u vidu šta treba da se vidi kao input za ocenu. Ako pogledamo ugao kamere sa kontra strane terena za igru stiče se utisak da su igrači u belom dresu svojim telima načini opstrukciju vidnog prostora vratara te da su na taj način ofsajd položaj pretvorili u ofsajd. Kod ovakvih situaciju dolazi do punog izražaja saradnja sudijskog tima. 

Нема коментара:

Постави коментар