петак, 12. август 2016.

GURANJE PROTIVNIKA TELOM

- Primer iz okruženja -

Guranje protivnika može da se izvrši sa jednom, ili sa obe ruke, ili čak i telom što se takođe smatra prekršajem. Ova vrsta prekršaja je naročito brojna u kaznenom prostoru i to u situacijama kad je lopta u igri. Dovoljno je da igrač bude samo malo gurnut pa da izgubi ravnotežu i kontrolu nad loptom. Da bi sudija jedno guranje protivnika sankcionisao ono ne mora da bude izrazito vidno.

Sankcionisanje ove vrste prekršaja za veliki broj sudija predstavlja veliki problem, pre svega zato što može da vrlo kratko traje i što se guranje protivnika dešava sa one strane koja je veoma često van vidokruga sudije, znači u jednoj vrsti mrtvog ugla. Da bi sudija adekvatno reagovao na ovu vrstu prekršaja pre svega mora da dobro oseća igru, mora da što bolje pokuša da oseti motiv igrača, i što je najvažnije sudija mora da bude pravilno pozicioniran kako bi imao što manje mrtvog ugla u svom vidokrugu. Nekada se dobro poziciniranje postiže dijagonalnim kretanjem, a nekada i odstupanjem od dijagonalnog sistema kretanja. U svakom slučaju kretanje i pozicioniranje sudije treba da bude najoptimalnije u odnosu na prostor, igrače i loptu.
U konkretnoj situaciji mišljana sam da se radi o prekršaju nad igračem u belom dresu jer je ponašanje igrača u crveno-crnom dresu (kretanje i položaj tela) bilo podstaknuto motivom da se protivnik spreči nepropisnim korišćenjem tela u duel igri. Takođe, uz ovu vrstu prekršaja (mislim na okolnosti pod kojima je prekršaj načinjen) igrač u crveno-crnom dresu treba da bude disciplinski sankcionisan merom – opomena.

Нема коментара:

Постави коментар