петак, 13. јануар 2017.

MENADŽMENT KROZ PRIMERE

- Menadžment kod izvođenja slobodnih udaraca -

Savremeno suđenje od sudije traži da ima aktivan odnos prema igri, ne samo kada je u pitanju presuđivanje prekršaja već i kada je u pitanju menadžment (upravljanje) tokom utakmice. U sklopu tog segmenta suđenja značajna pažnja se posvećuje manedžmentu prilikom izvođenja slobodnih udaraca. Često se dešava da sudije iz raznih razloga pogrešno postupaju prilikom izvođenja slobodnih udaraca. Nekada su ti razlozi proizvod sudijinog nesnalaženja u datoj okolnosti, a nekada odsustvo osećaja za igru, za fudbal. Kao rezultat takvog ponašanja imamo slučajeve da timovi bivaju u neku ruku oštećeni. Ono što je kod menadžementa slobodnih udaraca važno znati je da se sudija treba uključiti samo kada za to postoje objektivne okolnosti, kao što je npr. postavljanje lopte na mestu koje nije korektno u odnosu na mesto prekršaja, ili kada je igrač koji izvodi slobodan udarac od strane protivnika onemogućen da ga izvede, ili kada živi zid nije postavljen na propisano rastojanje itd. Znači, uključivanje sudije kod izvođenja slobodnog udarca treba da bude u funkciji razvoja i zaštite igre, ali i u skaldu sa Pravilima igre. Svako drugo mešanje sudije se tretira kao neodgovarajući menadžment koji ide na štetu fudbala, protiv igrača.

Izdvojio sam četiri situacija koje mogu na veoma plastičan način da pokažu ono što je rečeno. Kroz primere ćemo imati priliku da vdimo kako dobre, tako i loše odluke sudije kada je u pitanju menadžment kod slobodnih udaraca.
Situacija 1. – U ovoj situaciji imamo primer veoma dobre odluke sudije i to u slučaju kada se brzo izvodi slobodan udarac. Brzo izvođenje slobodnih udaraca je dozvoljeno ali uz poštovanje određenih pravila kao što je poštovanje mesta prekršaja i lopta mora da se umiri pre nego što se izvede slobodan udarac. U konkretnoj situaciji možemo videti da je lopta nakon prekida igre korektno postavljena na mestu gde je bio prekršaj bez kretanja. S druge strane igrač u narandžastom dresu koji je izveo slobodan udarac nije bio sprečen nekorektnim ponašanjem protivnika prilikom izvođenja slobodanog udarca što sve zajedno ukazuje da sudija nije imao potrebu da se dodatno angažuje kako bi slobodan udarac bio pravilno izveden. Kao posledica dobre odluke sudije imamo i to da je u nastavku akcije tim u narandžastim dresovima postigao pogodak.
Situacija 2. –Ova situacija treba da pokaže koliko negativan uticaj na igru može da ima situacija kada se neopravdano mnogo vremena potroši na izvođenje slobodnog udaraca. Upravo zbog toga se od sudije traži da on bude taj koji će upravljati slobodnim udarcem. U konkretnom slučaju vidimo da je na izvođenje slobodnog udarca potrošen jedna minut! Sa aspekta savremenog fudbala to je nedopustivo. Ako sagledamo kompletnu situaciju videćemo da je situacija upravljala sudijom, a ne sudija situacijom. U oba elementa, koji su potrebni da budu zadovoljeni vidimo uticaj napred nevedenog. Ti elementi su određivanje mesta odakle treba da se izvede slobodan udarac, i određivanje razdaljine na koju treba da se nalaze protivnički igrači. Menadžment sudije kod slobodnog udarca u konkretnoj situaciji se ne vidi. U ovakvim situacijama se od sudije traži da se aktivno uključi (utvrđivanje msta prekršaja i određivanje razdaljine za protivničke igrače) kako bi se na proceduru izvođenja potrošilo što manje vremena.
Situacija 3. – Brzo izvođenje slobodnog udarca je legitimno pravo tima koji izvodi slobodan udarac. Da bi to pravo jedan tim mogao da iskoristi potrebno je da se lopta postavi korektno na mesto za koje je sudija odredio kao mesto prekršaja i da lopta bude umirena prilikom izvođenja slobodnog udarca. U konkretnoj situaciji te uslove su igrači tima u plavo-belim dresovima ispoštovali. Međutim, i pored toga nisu uspeli da brzo izvedu slobodan udarac jer im to nije dozvolio protivnički igrač koji se pomerao u putanju lopte. U ovakvim situacijama sudija mora ozbiljno i odlučno da reaguje jer u protivnom preti opasnost da situacija izmakne kontroli. Imajući u vidu način na koji su igrači u plavo-belim dresovima hteli da izvedu slobodan udarac (brzo izvođenje salobodnog udarca) , kao i ponašanje igrača u žutom dresu (ulaženje u liniju lote) sudija je u konkretnom slučaju mogao da oba igrača upozori ozbiljnom i odlučnom usmenom opomenom.
Situacija 4. -  Kao što je rečeno igrači jedne strane imaju pravo na brzo izvođenje slobodnog udarca. Međutim, ne smatram se svako postupanje igrača kao želja za brzim izvođenjem slobodnog udarca. Ova situacija to pokazuje. Naime, u konkretnom slučaju ne može se smatrati da su igrači napadajućeg tima želeli da brzo izvedu slobodan udarac jer se vidi da je sudija bio uključen u menadžment slobodnog udarca. Taj menadžment sudije se ogleda u određivanju mesta prekršaja od strane sudije. Sudija pokazuje gde lopta treba da bude postavljena. Ako se sudija uključi u proceduru izvođenja slobodnog udarca onda odbranbenoj strani treba dati vreme i prostor da se pripremi, onda se kreće u redovnu proceduru izvođenja slobodnog udarca. U navedenoj situaciji ponašanje igrača napadajuće strane se može okarakterisati kao “lov na brzinu pa ako prođe, prođe”. 

1 коментар:

  1. Odlični primeri, uvek sam imao nedoumicu oko izvođenja slobodnih udaraca, međutim sada mi je sve kristalno jasno. Znao sam nešto o ovome u teoriji, ali kao što kažu na primeru se najbolje uči. Hvala!

    ОдговориИзбриши