уторак, 31. јануар 2017.

PREDNOST KAO DEO MENADŽMENTA

- Primeri za edukaciju -

Jedan od elemenata menadžmenta utakmice u savremenom suđenju je pravilo prednosti. Preko ovog elementa u dobroj meri se može proceniti koliki osećaj za igru sudija ima. Danas sudije često greše u primeni prednosti. Greše zbog toga što taj elemenat ili ne poznaju dovoljno, ili mu prilaze na lak način. Primena pravila prednosti je diskreciono pravo sudije.

Prilikom primene pravila prednosti sudija treba da uzme u obzir sledeće elemente:

1.            Težina prekršaja.
2.            Mesto prekršaja.
3.            Šanasa za razvoj obećavajućeg napada.
4.            Atmosfera utakmice.

U cilju što plastičnijeg približavanja pravila prednosti postavio sam sedam situacija u kojima se može veoma jasno videti svi aspekti primene pravila prednosti.
Situacija 1. - Odlično puštena prednost od strane sudije. Igrač je načinio prekršaj zbog kojeg pored tehničke kazne zaslužuje i disciplinsku meru. Međutim, sudija pušta da se igra nastavi jer od prednosti tim koji napada ima veću korist nego od prekršaja koji bi za njih bio dosuđen. Imajući u vidu da je prekršaj iziskivao i disciplinsku meru sudija je u prvom prekidu igrača opomenuo zbog učinjenog prekršaja.
Situacija 2. - Sudija ne pokazuje prednost unutar kaznenog prostora i pravilno dosuđuje kazneni udarac. Ako sudija odluči da pokaže prednost unutar kaznenog prostora onda ta prednost treba da bude materijalizovana pogotkom. Na kraju, nije preporučljivo da sudije pokazuju prednost unutar kaznenog prostora osim ako se radi o izrazitoj prilici za pogodak.
Situacija 3. - Loša odluka sudije da pusti prednost. Tim kojem je prednost data od iste nije ima korist, a nad njihovim igračem je načinjen prekršaj. U ovakvim slučajevima, i takvom delu terena za igru, bolje je dosuditi slobodan udarac.
Situacija 4. - Odlično puštena prednost od strane sudije. Igrač je načinio prekršaj koji pored tehničke kazne zaslužuje i disciplinsku meru. Međutim, pošto je tim nad čijim igračem je načinjen prekršaj je organizovao krajnje ofanzivan napad, sa brzim pomeranjem težišta igre ka napred isti je predstavljao potencijalnu opasnost po protivnička vrata. U ovakvim slučajevima prednost treba pustiti a igrača koji je načinio prekršaj, pod uslovom da je to potrebno, u narednom prekidu treba opomenuti zbog učinjenog prekršaja. 
Situacija 5. - U ovakvim situacijama sudije treba da budu krajnje oprezne. Prednost mora biti u korist tima nad čijim igračem je prekršaj načinjen. Ofsjad napadača ne može da anulira puštenu prednost jer tada nema ni prednosti. Kod ovakvih situacija, kada sudija proceni da prednost sa aspekta prirodnosti nenea značaj, igru treba prekinuti i dosuditi slobodan udarac. 
Situacija 6. - Ovakve situacije nisu retke. Pre završetka prvog dela igre sudija dozvoljava prednost nakon jasnog bezobzirnomg starta. Međutim, nakon završetka akcije, označen kraj prevog dela igre, sudija je propsutio da igraču koji je načinio bezobziran start izrekne disciplinsku meru -  opomena. Kraj prvog dela igre, ili utakmice ne apstinira igrača od izricanja disciplinske mere ako je za tim postojala potreba (obaveza). 
Situacija 7. - Kod označavanja prednosti veoma je važno da sudija pravilno proceni veću korist za tim za koju želi da pusti prednost. Znači, prednost ili dosuđivanje prekršaja? I kod puštanja prednosti važi princip „sačekaj i vidi“. U konkretnoj situaciji sudija je ispravno postupio što je sačekao da vidi kako će se akcija razvijati pa je na osnovu viđenog procenio da je za tim u belim dresvoim veća korist da dosudi prekršaj od puštanja prednosti.

Нема коментара:

Постави коментар