четвртак, 16. фебруар 2017.

KADIJA TE TUŽI, KADIJA TI SUDI

- Da nije stvarno delovalo bi smešno -

Sve ono što su mnogi ocenili kao farsu a ticalo se nove liste posmatrača suđenja Super lige Srbije dobilo je svoj konkretan oblik već posle prvog delegiranja za nastavak takmičarske 2016/2017 sezone. Naime, nakon što je objavljena nova lista posmatrača suđenja Super lige Srbije bio je veliki broj onih koji su jasno i glasno isticali da je suprotno etici i profesionalnom kodeksu da se na listi nalaze članovi Sudijske komisije FSS. Tu kritiku u FSS ili niko nije ozbiljno shvatio, ili se smatralo da takva vrsta kritike ne stoji. Nakon delegiranja posmatrača suđenja za 22. kolo  SLS jasno je da je kritika bila i opravdana, i argumentovana.

Sudijska komisija FSS treba da bude nezavisan organ, organ u kojem ne sme biti sukoba interesa. Ova komisija treba da bude organ sa najvećim mogućim kredibilitetom, sa najvećom mogućom objektivnošću  jer se u njenim rukama nalaze neki od ključeva regularnosti takmičenja. Znači, sumnja u korektnost, objektivnost u nepristrasnost mora biti svedena na najmanju moguću meru. Nakon delegiranja jasno je da sukob interesa postoji,i ne samo da postoji već je on i izrazit. Tako npr. predsednik Sudijske komisije FSS  je određen kao posmatrač suđenja, isto kao što je određen čovek koji je i analizator suđenja za utakmice SLS. Da li pri takvom odnosu stvari možemo govoriti o poštovanju principa neutralnosti i objektivnosti? Duboko verujem, kao i mnogi, da ne možemo. Da li je realno očekivati da će predsednik Sudijske komisije FSS biti dovoljno spreman i kao ličnost dovoljno snažan da u sebi odvoji, jasno razgraniči ulogu posmatrača suđenja od uloge prvog čoveka Sudijske komisije? Da li je realno očekivati da će se analizator suđenja prilikom analize izdići iznad subjektivnog i pristrasnog čak i u situaciji kada je više nego jasno da je načinio propust u vršenju uloge posmatrača suđenja zbog koje treba da snosi konsekvence? Dosadašnja praksa je pokazala da su mnogi tako nešto pokušavali, ali se svaki taj pokušaj završavao neuspehom. Ne samo da je zabeležen neuspeh već su posledice bile krajnje negativne, a nekada i retrogradne. Zbog tog, krajnje negativnog efekta smo u ranijim periodima imali situaciju da članovi Sudijske komisije FSS nisu bili na listama posmatrača suđenja. Zašto se napustilo nešto što je bilo dobro? Prema informaciji koja je juče publikovana na sajtu FSS posmatrači suđenja nakon utakmice treba da se jave na dva imena koja se pored ostalog nalaze na listama posmatrača suđenja od kojih je jedan analizator suđenja. Kome zapravo posmatrači suđenja treba da se jave?  Da li to isto treba da urade i oni čija su imena navedena kao kontakt osobe kojima se drugi posmatrači trebaju javiti s obzirom da su i oni posmatrači suđenja? Ako se nešto ne promeni sličnu, ako ne istu situaciju ćemo imati i kada su u pitanju analize sudijskih odluka na kanalu jedne TV kuće.  Kako stvari sada stoje čovek koji je zadužen za tu vrstu posla se takođe nalazi na listi posmatrača suđenja SLS. Ako je pre par godina jasno i glasno rečeno da jedan drugi posmatrač suđenja nije mogao da javno komentariše odluke sudija, uz obrazloženje da se nalazi na listi posmatrača suđenja, kako je sada to moguće. Vrtimo se u začaranom krugu gde se smenjuje farsa i komedija.

U Srbiji već duže vreme vlada pravilo kad god treba neku nerazumnu odluku doneti ista se pravda dostignućima tamo negde, najčešće u Evropi uz obavezno izvrtanje činjenica. Tako se i ovog puta postupilo. Objašnjenje za ovu farsu nađeno je u UEFA načinu rada. Valjda se mislilo ako su mogli da kao posmatrači suđenja idu Kolina i Dalas što to isto ne bi mogli i naši ljudi da rade. Zaboravlja se da je UEFA nadnacionalna organizacija, to se nikako ne sme zaboraviti jer principi organizovanja, rada i kontrole takve organizacije su drugačiji od nacionalih organizacija, u kojoj postoj tim od nekoliko ljudi koji rade na analizama izveštaja koje posmatrači suđenja pošalju. Osobe koje u UEFA rade te analize nisu na listama posmatrača suđenja u UEFA i bave se samo tim poslom. Kod nas poslove anallize izveštaja koje pošalju posmatrači suđenja rade ljudi koji su i sami posmatrači suđenja, pa se tako dešava da imamo situaciju koja vrlo lako prelazi u onu narodnu - kadija te tuži, kadija ti sudi.

Нема коментара:

Постави коментар